מרכז מדיה

עדכון לקוחות | טיוטת תקנות חדשות בנוגע לפסולת מסוכנת

9 ינואר 2018

אנו מבקשים לעדכן אתכם שהמשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות להסדרה מחדש של תחום סילוק פסולת מסוכנת. לאחר אישורה, הטיוטה תחליף את התקנות הקיימות משנת 1990.

ניתן להגיש הערות לטיוטת התקנות עד ליום 11 בינואר 2018.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +