הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | התפתחויות אחרונות: על תיקוני חקיקה, בלעדיות במקרקעין ועוד

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | התפתחויות אחרונות: על תיקוני חקיקה, בלעדיות במקרקעין ועוד

6 אוגוסט 2018

בחודשים האחרונים נקטה רשות ההגבלים העסקיים בשורה של מהלכים, ובכלל זה תיקוני חקיקה. למשל:

  • הרשות פעלה לתיקון פטור הסוג האנכי, באופן שעשוי להרחיב את ההגדרה של גופים המתחרים זה בזה, ומקשה על האפשרות להסתמך על פטור הסוג האנכי;
  • הרשות קידמה תיקון לחוק ההגבלים העסקיים שמרחיב את סמכויות הממונה על הגבלים עסקיים, ומאפשר לה לתת הוראות ליבואנים ישירים בכדי למנוע פגיעה ביבוא מקביל;
  • בימים האחרונים פורסם כי גובשה הסכמה בין הממונה לבין שופרסל, במסגרתה תבטל שופרסל כמעט את כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין שהיא צד להם, וכן תשלם סך של כ-9 מיליון ש"ח לאוצר המדינה;
  • עוד פרסמה הרשות הודעה המבהירה, כי הסכמה של מעסיקים שלא להתחרות ביניהם על המשאב האנושי – העובדים – עשויה להיחשב כהסדר כובל המצדיק נקיטה באמצעי אכיפה כנגד המעסיקים;
  • לכך יש להוסיף שורה של החלטות המתנגדות למיזוגים, כפי שפורסמו בחודשים האחרונים – מיזוג ישראייר אל על, מיזוג מזרחי אגוד, ומיזוג בין חברות רכש המדיה יוניון ו-TMF;
על התפתחויות אלה ועל פעילותה הנמרצת של רשות ההגבלים העסקיים בתקופה האחרונה תוכלו לקרוא בעדכון לקוחות זה.
לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.
חפשו לפי +