הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

נוהל חדש של המשרד להגנת הסביבה לעידוד התייעלות במקור בתעשייה

מרכז מדיה

נוהל חדש של המשרד להגנת הסביבה לעידוד התייעלות במקור בתעשייה

24 נובמבר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת נוהל בנושא "הסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי".
ניתן להגיש הערות לנוהל עד ליום 18 בדצמבר 2020.

לפרסום המשרד להגנת הסביבה >> לחצו כאן.
לעיון בטיוטת הנוהל >> לחצו כאן.

מטרת הנוהל היא לעודד מפעלי תעשייה ועסקים לפעול לצמצום השפעותיהם הסביבתיות על ידי פעולות של הפחתה במקור ("מעלה הצינור") במקום פעולות של טיפול בפליטות לאחר שנוצרו ("קצה הצינור"). דוגמאות לפעולות של הפחתה במקור הן שיפור בידוד ואיטום מתקנים; שינוי סוג הדלק המשמש לייצור אנרגיה; שימוש חוזר בחומרי גלם ועוד.

המשרד מציין בטיוטת הנוהל כי בעוד שפעולות הפחתה במקור הן לרוב עדיפות סביבתית וכלכלית, עשויה להיות להן השפעה סביבתית חוצת-מדיות וכן הן מביאות לעתים לתוצאות בלתי עקביות ולכן יש להבטיח כי התועלת ממהלך ההפחתה במקור עולה על העלות הסביבתית ממנו. הנוהל החדש נועד להתוות את שיקול דעתו של המשרד בדונו בבקשות מפעלים ועסקים ליישום פעולות להפחתה במקור כחלופה להתקנת אמצעים "בקצה הצינור".

כן נקבע בטיוטת הנוהל כי באופן עקרוני, מפעל שיבקש הקלה מסטנדרטים סביבתיים (שנקבעו בדין או במדיניות המשרד), יידרש ראשית להוכיח כי מיצה את האפשרויות ליישום הפחתה במקור.

להלן עיקרי טיוטת הנוהל:

  • מפעל יוכל לבקש במסגרת הרישוי הסביבתי שלו (תנאים ברישיון עסק, היתר פליטה, היתר רעלים וכיו"ב) כי עבור חלק או כלל דרישות הרגולציה הוא ישפר את רמת ביצועיו הסביבתיים באמצעות הפחתה במקור, ויגיש תכנית מתאימה על פי התנאים הקבועים בנוהל.
  • המשרד יאשר את התוכנית בתנאים הבאים:
    א. הפליטות הצפויות לאחר יישומה לא תגרומנה לחריגה מערכי סביבה, או לפגיעה משמעותית בסביבה, או להחמרה במצב הסביבתי שהיה צפוי אם היה מיושם פתרון "קצה צינור".
    ב. ערכי הפליטה הצפויים הם בטווח הערכים המחמיר של ה-BAT. אם הערכים הצפויים הם בטווח המקל של ה-BAT, יידרש המפעל להוכיח כי כלל רמת הביצועים הסביבתיים שלו צפויה להשתפר, בהשוואה לפתרון "קצה צינור".
    ג. מנכ"ל התאגיד שהמפעל בבעלותו יחתום על הצהרה שהוא מחויב לתוכנית ההפחתה במקור.
  • הנוהל קובע הוראות נוספות ופרטניות לאפשרות ליישום תכנית הפחתה במקור תוך הקלה בערכי פליטה ואף תוך השפעות סביבתיות שליליות וזאת, בין היתר, בתנאי שרמת הביצועים הסביבתיים הכוללת של המפעל תציג שיפור משמעותי. כן נקבע שאפשרויות אלו לא תתאפשרנה למפעלים בעלי היסטוריית אי-ציות ב-3 השנים האחרונות אשר אינה מאפשרת, לדעת המשרד, קבלת הקלות מסוג זה.
  • ברישיון או בהיתר הסביבתי ייקבעו תנאים מפורטים ביחס לתכנית להפחתה במקור, לרבות תקופות היערכות, פיילוט, הרצה ופעולה סדירה, כולל לוח זמנים וערכי פליטה לכל שלב וכן אבני דרך.

 

נוכח המשמעויות הסביבתיות, התפעוליות, הכלכליות והמשפטיות שבאפשרות לנקיטת פעולות הפחתה במקור תחת פעולות "קצה צינור", אנו ממליצים לבחון את טיוטת הנוהל ולהעיר עליה.

הסקירה שלעיל נועדה להציג את עיקרי הנוהל ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

הנכם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר עדכונים שוטפים בנושא זה וביתר נושאי הרגולציה הסביבתית כאן באתר הפורום

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
בברכת בריאות לכולם,

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן
ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
daganr@herzoglaw.co.il  

 

חן תירוש | שותפה
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
tiroshh@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +