הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הקלה לעמותות וחל"צים לסיוע בעת מלחמה

מרכז מדיה

הקלה לעמותות וחל"צים לסיוע בעת מלחמה

11 אוקטובר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם בהנחיה שפורסמה ביום 10.10.23 על-ידי רשמת העמותות וההקדשות, בנוגע להרחבת פעילות עמותות וחברות לתועלת הציבור לצורך סיוע בעת המלחמה.

במצב הדברים הרגיל, עמותות וחברות לתועלת הציבור נדרשות לקדם את מטרותיהן המאושרות בלבד. שינוי המטרות מצריך הגשת בקשה לרשם בהתאם לחוק ולהנחיות.

על מנת לאפשר למגזר השלישי לממש את ייעודו ולתת מענה אפקטיבי לצרכים העולים מהשטח בזמן אמת בתקופת המלחמה, פורסמה ההנחיה על ידי רשמת העמותות וההקדשות אשר מאפשרת לעמותות וחברות לתועלת הציבור לסייע כאמור, מבלי לשנות את מטרותיהן המאושרות.

התנאים לסיוע בפעילות החורגת מהמטרות המאושרות, כפי שפורסמו בהנחיה הם:
1. הפעילות נועדה לסיוע מידי וחיוני במצב המלחמה;
2. מטרת הפעילות קרובה למטרות העמותה (כך למשל, עמותה או חל"צ שבין מטרותיה סיוע לנזקקים או שמירה וחיזוק קשר עם יוצאי חיל מסוים, יכולה להרחיב פעילותה ולפעול לגיוס תקציבים ותרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או מתן שירותים לאנשי מילואים, לאוכלוסיות תומכות לחימה ולאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, וכדומה);
3. העמותה או החל"צ קיבלה החלטה בעניין זה באמצעות מוסדותיה;
4. הפעילות תקבל ביטוי נפרד בספרי הנהלת החשבונות, כך שניתן יהיה לעקוב באופן ברור אחר כל ההכנסות וההוצאות הכרוכות בפעילות זו;
5. הפעילות תתקיים כל עוד מוכרז מצב חירום במדינה.

חשוב להדגיש כי הנחיה זו פורסמה על ידי רשם העמותות וההקדשות בכל הנוגע לרגולציה התאגידית.  רשות המיסים צפויה להוציא הנחייה משלה בעניין, אך עד לפרסום הנחייה כאמור, בכוונת רשות המיסים לאשר פניות פרטניות ומנומקות שיועברו אליה.

להנחיה המלאה של רשמת העמותות וההקדשות >> לחצו כאן

צוות מחלקת המלכ"רים עומד לרשותכם לכל שאלה ויסייע ביישום ההנחיה.
 
בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +