הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

יעל זיגל- שגב

יעל זיגל- שגב

שותפה

שותפה במחלקת דיני העבודה של המשרד. מייעצת באופן שוטף ומלווה במגוון רחב של נושאים הן ללקוחות מקומיים וללקוחות בינלאומיים, תוך מתן דעת להיבטים מעולם משפט העבודה, לצד בחינת היבטים של משאבי אנוש וכן היבטים מסחריים, לרבות בנושאים הבאים: גיוס עובדים, תנאי עבודה, חבילות פרישה, מדיניות משאבי אנוש, מניעת הטרדה מינית, שוויון הזדמנויות בעבודה, התאמת מסמכים בינלאומיים לדין הישראלי וסיום יחסי עבודה.

מסייעת ללקוחות המשרד בניסוח הסכמים ובמשא ומתן לקראת כריתתם, ובכלל זה העסקת בכירים, הסכמי פרישה, הסכמי סודיות ואי-תחרות והסכמי מתן שירותים. כמו כן, מייעצת ומלווה לקוחות במסגרת עסקאות בינלאומיות, עסקאות מיזוג ורכישה, שינויי מבנה והפרטות. ייעוץ בנושאים אלו כולל, בין היתר, עריכת בדיקות נאותות, הערכת סיכונים משפטיים, ניסוח התניות הנוגעות לדיני העבודה.

מייצגת ומעורבת בהליכי ליטיגציה בכל הערכאות, לרבות בהליכים אינדיבידואלים, סכסוכי עבודה קיבוציים, סוגיות הנוגעות לביטחון סוציאלי, הליכי גישור והליכי בוררות.

פרטי קשר

טלפון: 03 692 2020 פקס: 03 696 6464 zigely@herzoglaw.co.il V-card
יעל זיגל- שגב
  • ישראל, 2014
  • אוניברסיטת בר אילן, משפטים, 2013
חפשו לפי +