מרכז מדיה

עדכון לקוחות | טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה – תהליכים כימיים מסוכנים וחשיפה לרעש מזיק

20 יוני 2017

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית טיוטות תקנות להערות ציבור במסגרת תהליך הערכת השפעות רגולציה (RIA) בשני נושאים מהותיים –

  1. ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים
  2. חשיפת עובדים לרעש מזיק

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +