מרכז מדיה

דחיית מועדים ברשות הפטנטים

25 אוקטובר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו לעדכנכם על הארכת מועדי הגשות ברשות הפטנטים בישראל (העוסק גם בענייני סימני מסחר ועיצובים) וכן במשרד האירופאי לקניין רוחני EUIPO לאור המצב הביטחוני.

 

רשות הפטנטים בישראל

הרשות הודיעה שאירועי ה-7 באוקטובר, 2023 והמשך הלחימה עשויים להיחשב כ"טעם סביר" או "סיבות שלמבקש או לבא כוח לא הייתה שליטה אליהן ושלא ניתן היה למנען" לפי סעיפים שונים בחוק הפטנטים, תקנות סימני המסחר ותקנות המדגמים. לפיכך, מבקשים שלא יעמדו במועדים הקבועים בחיקוקים השונים יוכלו להגיש בקשה לארכה אשר תישקל בחיוב לאור הנסיבות. בקשות להארכת התקופה ניתן להגיש גם לאחריה אם כי הרשות אינה יכולה לוותר על תשלום אגרות ארכה.

בנוסף, מועדים המתנהלים בפני בית הדין של רשות הפטנטים  יידחו בכפוף להגשת בקשה מתאימה.

יחד עם זאת, הרשות הדגישה בהודעתה כי קיימים מועדים הקבועים בחקיקה שאינם ניתנים לדחייה ובהם המועדים הקבועים לעניין הגשת התנגדות, תשלום אגרות, חידושים, הגשת בקשה לצו הארכה, הגשת בקשה להחזיר לתוקף סימן או עיצוב ובקשה לדון מחדש בסירוב לרשום עיצוב.

 

המשרד האירופאי לקניין רוחני EUIPO

על פי הודעת הרשות, ה-EUIPO  יעניק הארכת זמן לכלל הבקשות וההליכים העומדים בפניו שהוגשו על ידי אזרחים ישראלים ואשר המועד הנקוב בהם פג או יפוג בין ה- 9 לאוקטובר וה- 10 בנובמבר. הזמנים יוארכו אוטומטית עד ל- 13 בנובמבר אלא אם כן תוגש בקשה להותיר את המועדים הקיימים על כנם.

 

 

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות,

מחלקת קניין רוחני
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +