מרכז מדיה

11.02.19 | מחוק ההגבלים לחוק התחרות רפורמה מקיפה בדיני התחרות בישראל

11 פברואר 2019

בעקבות השינויים המשמעותיים שהוכנסו בחוק התחרות הכלכלית – או בשמו הקודם 'חוק ההגבלים העסקיים' – ניפגש לדיון בסוגיות העיקריות הנובעות מהרפורמה.  במפגש ינכחו נציגי רשות התחרות ומומחים מובילים בתחום.

 

09:00-09:30

התכנסות

09:30-09:40

דברי פתיחה

עו"ד אילנית לנדסמן שותפה ומנהלת תחום שוק ההון

09:40-10:25

על עיקרי הרפורמה בחוק התחרות

עו"ד טליה סולומון שותפה וראש מחלקת התחרותהרצוג פוקס נאמן

10:25-11:20

מדיניות רשות התחרות – למה עלינו לצפות?

מר מנחם פרלמן מפרלמן ושות', ייעוץ כלכלי מראיין את

עו"ד מיכל כהן היועצת המשפטית של רשות התחרות

11:30-12:30

על חוק התחרות ושלילת החירותהרחבת האחריות של נושאי משרה

פאנל בהנחיית:

עו"ד איריס אכמון שותפה במחלקת התחרותהרצוג פוקס נאמן

בהשתתפות:

עו"ד נתי שמחוני שותף וראש מחלקת צווארון לבןהרצוג פוקס נאמן

עו"ד שלומי לויה סמנכ"ל משפט וממשל

עו"ד אדוה ליוויאנוג'וסטו יועמ"ש HP ישראל ומרכז אירופה

חפשו לפי +