הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תקנות הגברת האכיפה החדשות

מרכז מדיה

תקנות הגברת האכיפה החדשות

14 פברואר 2024

האם אתם ערוכים לשינויים בהסכמי השירותים?

יום רביעי 14.02.2024| 11:00-12:00 | Zoom

ב 1.1.2024 נכנסו לתוקף תקנות הגברת האכיפה, החלות על התקשרויות חדשות למתן שירותי שמירה, ניקיון או הסעדה, וכן חידוש או הארכה של התקשרויות קיימות.

התקנות החדשות קובעות לראשונה את רכיבי ערך שעת העבודה המינימאלי ואת אופן ההתחשבנות עם הקבלן ביחס לרכיבי שכר משתנים.

לתקנות אלה השפעה ישירה על אופן תמחור הסכמי שירותים, נוסח ההסכם למתן שירותים וקביעת מנגנוני בדיקה והתחשבנות לאורך חיי החוזה.

להרשמה >> לחצו כאן

חפשו לפי +