הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

שיפוי מעסיקים לגבי תשלומים למשרתי מילואים

מרכז מדיה

שיפוי מעסיקים לגבי תשלומים למשרתי מילואים

2 מאי 2024

לקוחות וידידים יקרים,

כחלק מחבילת הצעדים שנועדו לסייע למשרתי המילואים ובני משפחותיהם, עליה עדכנו בעבר, שכללה בין היתר מגבלות על סיום העסקתם של משרתי מילואים, תוספת ימי ההיעדרות לבני זוג של משרתי מילואים והוראות בנוגע לצבירת ימי חופשה, אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת הוראת שעה בנוגע לשיפוי מעסיקים בגין תשלומים לקופות פנסיה ותגמולים ועל תשלום דמי ביטוח לאומי למשרתי מילואים. הוראת השעה פורסמה באופן רשמי בתאריך 1 במאי 2024. 

הוראת השעה נועדה להתמודד עם המציאות, בה גיוס המילואים הנרחב החל מ-7 באוקטובר 2023 הטיל על המעסיקים נטל כבד, שבא לידי ביטוי בין היתר בחובתם להמשיך ולהפקיד הפקדות פנסיוניות ולשלם דמי ביטוח לאומי עבור משרתי מילואים, כאשר תגמולי המילואים שמתקבלים המוסד לביטוח לאומי אינם מכסים עלויות אלה.

לאחר שהתקבלה החלטת ממשלה בנושא והושגו הסכמות עם ארגוני המעסיקים והעובדים, הותקנו כהוראת שעה תקנות, לפיהן בגין שירות מילואים בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד סוף שנת 2024 יוענק שיפוי למעסיק, בגובה 20% משכרו היומי של העובד בתקופה של שלושת החודשים שקדמו לחודש בו החל שירות המילואים, במכפלה של מספר ימי המילואים. התקנות כוללות הוראות ביחס לגובה השיפוי בעניינם של עובדים שלא הועסקו באופן מלא בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים.

תשלום ראשון של שיפוי למעסיקים אמור להשתלם תוך 60 יום ממועד פרסום התקנות.

שימו לב – מעסיקים במגזר הציבורי, שנתמכים במישרין או בעקיפין על ידי המדינה, לא יהיו זכאים לקבלת השיפוי. 

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה וסיוע, לרבות בנוגע לסוגיית הזכאות לשיפוי וקבלתו בפועל. 

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +