הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

שולחן עגול בשיתוף ACC | מחירי העברה ופעילות בין חברתית

מרכז מדיה

שולחן עגול בשיתוף ACC | מחירי העברה ופעילות בין חברתית

5 פברואר 2020

בואו לקחת חלק במפגש ראשון וייחודי מסוגו בנושא מחירי העברה והסכמים בין חברתיים.

המפגש ייתמקד בנטל ההוכחה הנדרש מקבוצות רב לאומיות בהליכי ביקורית מתחום מחירי העברה, בניסוח נכון של הסכמים בין חברתיים, בהדגמת מחלוקות מול רשות המיסים לגביאופן הסיווג המשפטי של עסקאות בין .חברתיות, בפסקי הדין האחרונים בנושא זה ובחוזרי מס הכנסה

חפשו לפי +