מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה עדכון בעניין הנגשת דיווחים במערכת המגנ"א

14 פברואר 2023

לקוחות וידידים נכבדים, 
רשות ניירות ערך עדכנה בדברים הבאים, שנמסרו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ("הנציבות"), לבקשתה של רשות ניירות ערך:
1. תאגידים מדווחים יכולים, חלף פרסום של דיווח מונגש במגנ"א, לפרסם במגנ"א דיווח שאינו מונגש, ולקיים את הדרישה לדיווח נגיש באמצעות הפניה נגישה בקישורית שתופיע בטופס הדיווח ותפנה אל דיווח נגיש זהה שיופיע באתר האינטרנט של התאגיד המדווח.

​תאגידים מדווחים שבחרו באפשרות זו, יוסיפו קישורית כאמור בכל טופס דיווח, בשדה הטקסט החופשי הנמצא בתחתית כל טופס, ובנוסף, מתבקשים להוסיף הפניה כאמור, גם בתחילת הדוח הלא מונגש (קובץ ה-PDF) – המצורף לטופס הדיווח. הדיווח המונגש יופיע במיקום נגיש באתר האינטרנט של התאגיד המדווח, ויועלה מיד בסמוך לאחר הדיווח במגנ"א.
2. שאלת החובה של חברות דואליות להנגיש את דיווחיהן לא נדונה בין הגורמים הממשלתיים השונים טרם שניתנה עמדת הנציבות בעניין חובת ההנגשה של התאגידים המדווחים במגנ"א ובמאיה, והעמדה אינה עוסקת בחברות הדואליות. כעת בעקבות פניית הרשות תתקיים בחינה של נושא ספציפי זה.

רשות ניירות ערך ציינה שוב כי ההנגשה אינה מכוח דיני ניירות ערך ועל כן אין לראות בהודעתה הבעת עמדה לעניין חובת ההנגשה של דיווחי תאגידים מדווחים.

לעדכון שפרסמה רשות לניירות ערך >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, ובכלל זה מומחיות ייחודית בכל הנוגע ליישום התקנות ועמדות רשות ניירות ערך בעניין. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +