הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רפורמת הממסים ושמני הסיכה של רשות המיסים – טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022

מרכז מדיה

רפורמת הממסים ושמני הסיכה של רשות המיסים – טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022

29 יולי 2021

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם כי פורסמה "טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר חלק מההתאמות הפיסקאליות שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו- 2022".

במסגרת הטיוטה אשר פורסמה בתאריך 27.07.2021 מוצע כי הממשלה תאשר להחיל את הרפורמה הנוגעת להטלת בלו / מס קניה על ממסים (מדללים – סולבנטים)  ושמני סיכה (וחומרי דומים אחרים)באמצעות תיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) התשס"ד-2004 ולצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן: צו התעריף). (נציין כי על מנת שהצווים יכנסו לתוקף עליהם לקבל את אישור ועדת הכספים של הכנסת.).

במסגרת הצווים, שמני סיכה, ממסים וחומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו – יוגדרו בתור "תחליפי דלק" ויוטל עליהם מס בגובה המס המוטל על הסולר. בנוסף, מוצע ששר האוצר יתקן, באישור ועדת הכספים, את צו הבלו על הדלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, ואת צו התעריף, כך שייקבע פטור מותנה עבור רשימה של תעשיות המשתמשות ב"תחליפי הדלק" כחומרי גלם לייצור מוצרים.

למיטב ידיעתנו, כרגע תעשיית הגומי, דבקים, דטרגנטים (סבונים), חומרי איטום, הדיו, חומרי הדברה ואגרוכימיה, חומרי נפץ, עיבוד מתכות, הצבעים, רוקחות, תמרוקים ושמני מאכל, יוכרו כתעשיות שיהיו זכאיות לפטור המותנה.

עם זאת, יודגש, כי הפטור לא יחול על שימוש לצרכי הפקת אנרגיה ולא יחול על שימוש לצורך שטיפה וניקוי.

בהתאם, במידה והנכם משתמשים בממס או בשמני סיכה יש לוודא כי אתם כלולים במסגרת הפטור. כמו כן, מומלץ לבדוק מה הרגולציה שתחול במקרה זה, התנאים למתן הפטור (ערבויות, דיווחים וכדו'), והאם כלל השימושים של חומרים אלה על ידכם אכן פטורים.

משרדנו מטפל ונמצא בקשר עם רשות המיסים והתאחדות התעשיינים בנושא זה.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש.
האמור לעיל נועד להציג את עיקרי טיוטת המחליטים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

בברכה,
הרצוג פוקס ונאמן

לעיון בטיוטה >> לחצו כאן

 

מאיר לינזן | יו"ר המשרד
ראש מחלקת מיסים
linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה
מחלקת מיסים
weinbergeri@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +