מרכז מדיה

קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור – קריאה אחרונה

27 פברואר 2020

רשות לניירות ערך פרסמה מפרט מאפייני ליבה בקשר עם קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור.

ביום א' 23 בפברואר, 2020, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), נוסח להערות הציבור שעניינו מפרט מאפייני ליבה לגיבוש מתווה להצעת קרנות נאמנות אלטרנטיביות תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ("המפרט" ו-"חוק קרנות משותפות בנאמנות", בהתאמה).

המפרט כולל פירוט רחב של המאפיינים המוצעים עבור שני מוצר השקעה חדשים – קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור.

על פי המאפיינים המוצעים במפרט, קרן גידור בנאמנות צפויה להיות מוצר הדומה במאפייניו לקרנות הגידור המוכרות היום, שאינן מפוקחות. המוצר "אגד קרנות גידור" עתיד לאפשר לציבור להיחשף לקרנות גידור שאינן בפיקוח, באמצעות "אגד קרנות" שיהיה מוצר מפוקח בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות, בכפוף לעמידתן של קרנות אלו בתנאים המוצעים במפרט.

מטרת המפרט היא להציג את המאפיינים העיקריים המוצעים עבור שני סוגי המוצרים כאמור, הכוללים התאמות שונות והקלות ביחס להוראות הדין הקיימות החלות על קרנות נאמנות. על כן, מוצע לפטור מוצרים חדשים אלה ממגבלות השקעה שונות להן כפופות קרנות נאמנות "רגילות".

הערות ציבור ניתן להגיש עד ליום 1 באפריל, 2020.

לעדכון המלא >> לחצו כאן

לחטיבה הפיננסית במשרדנו מומחיות ייחודית בכל הנוגע להוראות הרגולטוריות לעניין מתן שירותי הקמה, רישום וניהול קרנות נאמנות וקרנות גידור ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות בנושא.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בקשר עם התאמת פעילותכם לכללים הקבועים במפרט.
חפשו לפי +