פרשת בזק-יס: בית המשפט העליון הפך את החלטת המחוזי וקבע כי הפרת נורמות במשפט האזרחי עשויה להוות עבירה פלילית

מרכז מדיה

פרשת בזק-יס: בית המשפט העליון הפך את החלטת המחוזי וקבע כי הפרת נורמות במשפט האזרחי עשויה להוות עבירה פלילית

30 יולי 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים דן בערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי בפרשת בזק-יס.
במוקד האישומים עמדה התנהלות הקשורה ל"הדלפת" מידע וחומרים מתוך דיוני ועדות בלתי תלויות שהוקמו בכדי למנוע ניגוד עניינים, על רקע ביצוע שתי עסקאות בהן התקשרה חברת בזק, שהוגדרו כעסקאות בין חברה ציבורית לבין חברות שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי.
עיקר החלטתו של בית המשפט המחוזי נסוב על הקביעה כי לא הוצג מקור נורמטיבי לקיומה של חובת סודיות החולשת על עבודת הוועדות המיוחדות, ומכאן בעיקר נסללה דרכו למסקנה כי אין במעשיהם של המשיבים משום הפרה של נורמה פלילית.

בית המשפט העליון ביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ופסק כי:
• חלק ממאפייניה הגרעיניים של ועדה מיוחדת שהוקמה לניהול משא ומתן עם בעל השליטה להתקשרות בעסקת מיזוג כוללת חובת סודיות.
• הפרה של הנורמה האזרחית של חובת האמון של נושא משרה בתאגיד, עשויה להיתפס ברשתו של הדין הפלילי. קשה להגדיר מראש מה ייחשב להפרת אמונים פלילית, אך הקושי לנסח בבהירות ובמדויק את כל האפשרויות והתרחישים האפשריים של הפרת אמונים בתאגיד, אינו צריך לרפות את ידי בית המשפט. ישנם מצבים שבהם צרכי הרתעה וגם שיקולים ערכיים-מוסריים וגינוי חברתי להתנהגות פסולה, מחייבים החמרת הסנקציה בדרך של הטלת אחריות פלילית.
• על פי עובדות כתב האישום, מדובר בהעברת מידע חסוי שהיה בו כדי להקנות יתרון תחרותי, מתוך ועדה שהוקמה על רקע העניין האישי שהיה לבעלי העניין בעסקאות. זאת, חרף מצגים לפיהם המידע לא היה אמור להגיע לידי בעלי העניין.
• בהינתן האמור, על פני הדברים, העברת מידע חסוי מתוך דיוני הוועדה הבלתי תלויה עשויה לעלות לכדי עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. בהתייחס לעבירת קבלת דבר במרמה, ה"דבר" המפורט בכתב האישום אשר התקבל במרמה הינו מידע שהיה גלום בו יתרון תחרותי; והנחת דעתם של מוסדות בזק באשר לאופן עבודת הוועדה והליך ניהול המשא ומתן.
• עם זאת, השאלה האם הוכחה חובת סודיות שיש בכוחה לבסס "מרמה" בדין הפלילי, היא שאלה שהתשובה לה צריכה להינתן בהתחשב בתמונה העובדתית המלאה שתתברר במסגרת ההליך, ובכלל זה בהתייחס למצגים שהוצגו ביחס לעבודת הוועדה ולהתנהלות בעלי העניין אליהם נמסר המידע.

לעיון בפסק הדין >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה בליווי עסקאות בעלי עניין וועדות בלתי תלויות, לרבות בכל הנוגע לחובות דיווח על פי הוראות הדין, הפסיקה ועמדות רשות ניירות ערך. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +