מרכז מדיה

עדכון לקוחות | רפורמה מקיפה במדדי הבורסה להגברת הסחירות והנזילות

19 יוני 2022

הבורסה לניירות ערך פרסמה להערות הציבור רפורמה מקיפה להגברת הסחירות והנזילות במדדי הבורסה

לקוחות וידידים נכבדים,

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") פרסמה להערות הציבור מסמך כללים לרפורמה להגברת קריטריון הסחירות והנזילות במדדי הבורסה בתל אביב, וזאת במטרה לעודד ולשפר את הסחירות והנזילות במניות לטובת המשקיעים והחברות הנסחרות ("הרפורמה").

הבחינה המקצועית שערך סגל הבורסה העלתה כי קריטריון הנזילות (המהירות שבה יכול משקיע להגדיל או לממש השקעתו) וקריטריון הסחירות (מחזור המסחר; אבסולוטית ויחסית) הינם קריטריונים מהותיים לשם עידוד כניסת משקיעים וחברות למדדים, כמקובל במדדים אחרים מובילים בעולם.

לטיוטה הרפורמה שפורסמה להערות הציבור >> לחצו כאן

ניתן להעביר הערות עד ליום 6 ביולי 2022.

להלן עיקרי השינויים המוצעים במסגרת הרפורמה:

  1. ביטול שיטת מדרגות אחזקות הציבור –לצורך חישוב משקלה של חברה במדד, ישוקלל אחוז אחזקות הציבור של החברה תוך ביטול שיטת מדרגות אחזקות הציבור. השינוי צפוי לגרום לכך שעיוותי מסחר יפחתו בעוד שהנזילות והסחירות בשוק יתגברו.
  2. שילוב קריטריון הסחירות והנזילות במתודולוגיית המדדים של הבורסה – לראשונה ישולבו קריטריונים של סחירות ונזילות, המהווים חלק אינטגרלי ממתודולוגיות המדדים בעולם. השינוי צפוי להקטין את סיכון הנזילות למשקיעים ולהיטיב עם החברות בטווח הארוך.
  3. מנגנון ההדרגתיות בכניסה למדדים – תיושם מתודולוגיה חדשה שתכליתה למזער עיוותי מסחר כפועל יוצא מעדכוני המדדים, ובכך להביא לשיפור בביצועי המדדים לצד הענקת הגנה טובה יותר למשקיעים מתנודות חריגות בהיצעים וביקושים חריגים בעת הכניסה למדדים.
  4. מסלול מהיר לחברות גדולות וחדשות בלבד – המסלול המהיר יתאפשר לחברות גדולות וחדשות בלבד ויוגבל למניות שיעמדו בתנאי הסף של מאגר רימון, אשר דורגו בין 100 המניות בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר ברימון.
  5. שדרוג מאגר רימון (שקלול מרכיב של סחירות ונזילות מניות בהרכב המדד) – ככל שהנזילות והסחירות במניה תהא גבוהה יותר, כך משקלה במדד יהיה גבוה יותר. מספר המניות במדד יוגבל ל-300 בלבד ותנאי סף של שיעור החזקות הציבור ושווי החזקות ציבור יבוטלו. היכללות במאגר רימון תיקבע כתנאי סף במדדים הבאים: ת"א-בניה, ת"א-נדל"ן, ת"א-פיננסים, ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביטוח.
  6. שדרוג מדד SME-150 (המתודולוגיה תותאם למדד ת"א-90) – מדד זה (הכולל בו את החברות הכלולות במדד ת"א-90 ומדד SME-60) ישודרג באופן שלא יינתן משקל קבוע לכל מניה במדד אלא ייקבע לה משקל בהתאם לשווי השוק, אחזקות הציבור והקריטריון החדש של נזילות וסחירות במניה, באופן שצפוי להפוך את המדד לסחיר יותר.

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, ומומחיות ייחודית בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים לרבות בקשר לייצוג מול הבורסה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +