מרכז מדיה

עדכון לקוחות: קנס ראשון בישראל בגין תמחור מופרז

5 ינואר 2023

בשבוע שעבר פרסמה הממונה על התחרות את החלטתה להטיל קנס על יבואנית התרופות אמ.בי.איי פארמה בע"מ (MBI), בגין תמחור מופרז של התרופה Leadiant. MBI נקנסה ב-8 מיליון שקל, ושני בכירים בחברה נקנסו כל אחד ב-614,000 שקל. זו הפעם הראשונה שבה הממונה על התחרות נוקטת אמצעי אכיפה בגין תמחור מופרז בידי בעל מונופולין.

התרופה Leadiant מיועדת לטיפול במצב מטבולי נדיר המכונה Cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). בישראל יש  כ-50 חולי CTX . לפי החלטת הממונה, בעבר היו חולי CTX משתמשים בתרופה בשם  Xenbilox. הממונה על התחרות קובעת בהחלטתה, כי MBI הפסיקה למכור את Xenbilox והחלה למכור תרופה המכונה Chenodeoxycholic Acid Leadiant,  ("Leadiant"), כאשר אין הבדל ממשי בין התכשירים הללו. עם זאת, המחיר של Leadiant היה גבוה פי ארבעה עד פי שישה ממחירה שלXenbilox. הממונה על התחרות קובעת, כי מדובר בתכשירים זהים כמעט, ולפיכך מחיר ה-Leadiant היה מופרז.

יוער, כי קביעות דומות לגבי אותה תרופה הוצאו על ידי רשויות תחרות במדינות אחרות (הולנד, איטליה וספרד). עם זאת, בניגוד למדינות אלו, הקביעה והקנס בישראל אינם מכוונים כלפי יצרנית התרופה, חברת Leadiant, אלא דווקא כלפי היבואנית המקומית של התרופה, חברת MBI. זאת, למרות העובדה שמיתוג מחדש של Xenbilox/Leadiant היה תופעה בינלאומית שאירעה במספר מדינות.

בהחלטתה הסבירה הממונה על התחרות כי היבואנית המקומית היא זו זה שקבעה את המחירים בישראל, וכי הרווח הגולמי ומרווח השיווק של MBI מ-Leadiant עלו באופן קיצוני ביחס לרווח הגולמי ולמרווח השיווק ממכירת  Xenbilox.  מטעם זה, קבעה הממונה על התחרות כי MBI תמחרה את Leadiant תמחור מופרז. במילים אחרות, הממונה לא התייחסה בהחלטה לשאלה אם התמחור של היצרנית Leadiant היה מופרז (למעט בעקיפין), כי אם לשאלה אם מרווח השיווק של היבואנית היה מופרז.

 הממונה על התחרות הפעילה את המבחנים הבאים כדי להצביע על כך שהמחיר מופרז:

  • המחיר של Xenbilox היה  נמוך באופן משמעותי ממחירה של Leadiant. כאמור, הממונה קבעה כי אין הבדל ממשי בין התכשירים הללו.
  • הפער בין המחיר לבין העלות של Leadiant גדל באופן דרמטי בהשוואה לפער בין המחיר והעלות של Xenbilox.
  • בניגוד למקובל, הממונה על התחרות לא השתמשה במבחן ההשוואה הבינלאומית, ובחרה שלא להביא בחשבון את מחיר התרופות המפוקח (מחיר ירפא). הממונה הסבירה, בין היתר, כי הרלוונטיות של המחיר המפוקח למחיר המוסדי שמשלמות קופות החולים היא מוגבלת, וכי בכל מקרה, קיים חשש שהמחירים המצוטטים ממדינות אחרות, עליהם מבוסס המחיר המפוקח, אינם משקפים אמת מידה אפקטיבית לבחינת גובה המחיר. זאת, מאחר שיצרנית התרופה Leadiant נחשדת בגביית מחיר מופרז ברחבי העולם.

בנוסף לקנסות שהוטלו, קביעת הממונה עשויה לשמש ראיה לכאורה לנקבע בה בכל ערכאה משפטית בישראל. עם זאת, הקביעה, כאמור, חלה רק נגד היבואנית ולא נגד יצרנית התרופה. בהתאם, היכולת של תובעים להסתמך על הקביעה כראיה לכאורה באשר למרכיבי המחיר המיוחסים ליצרנית תהא לכל היותר מוגבלת.

יוער כי במקביל פרסמה רשות התחרות טיוטת צו מוסכם עם יצרנית התרופות Leadiant לפיו תשלם היצרנית קנס מזערי של 110,000 ₪, והממונה מצדה לא תנקוט צעדי אכיפה כנגד היצרנית בגין הפרה נטענת של החוק בקשר עם אי מענה לכאורה לדרישות נתונים ששלחה הממונה אל היצרנית. טיוטת הצו המוסכם מציינת כי עמדת Leadiant היא, שכחברה זרה ללא זיקה לישראל, היא אינה מחויבת להשיב לדרישות נתונים.

מעבר להיותה של הקביעה נגד MBI החלטה תקדימית ותמרור אזהרה כלפי בעלי מונופולין בקשר עם תמחור מופרז, החלטת הממונה משנה את מאזן הסיכונים בין ספקים בחו"ל ליבואנים מקומיים בישראל. יבואנים וספקים יצטרכו לקחת את ההחלטה בחשבון במשא ומתן ביניהם, במיוחד בכל הנוגע לקביעת המחירים.

להחלטה המלאה >> לחצו כאן

אנו עומדות לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

 מחלקת תחרות והגבלים עסקיים,
הרצוג פוקס נאמן.

טליה סולומון | שותפה
ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים​
solomont@herzoglaw.co.il

איריס אכמון | שותפה
מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
achmoni@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +