מרכז מדיה

עדכון לקוחות | סימני מסחר ופטנטים – שינויים ברישום רישיונות ושעבודים

15 ינואר 2019

ביום 31 בדצמבר, 2018, פרסם רשם הפטנטים עדכונים לשני חוזרי רשם העוסקים בשינויים בפנקסי סימני המסחר והפטנטים. העדכונים משליכים, בין היתר, על ההתנהלות וההליכים שהיו נהוגים עד היום בנוגע לרישום הרשאות לשימוש בסימני מסחר, רישום שעבודים והעברת בעלות בפטנטים משועבדים. הוראות החוזרים נכנסו לתוקף ביום פרסומם.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

חפשו לפי +