הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

נוהל מכס חדש לגבי יצוא מוחזר וכניסה זמנית

מרכז מדיה

נוהל מכס חדש לגבי יצוא מוחזר וכניסה זמנית

12 מאי 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 16.2.2021, נבקש להביא לידיעתכם כי נוהל חדש ומעודכן של המכס לעניין יבוא  בפרטים 810  ו-212 צפוי להיכנס לתוקף ביום 1.6.2022.

פרט 810 עניינו יבוא בפטור של יצוא מוחזר, ופרט 212 עניינו יבוא בפטור בכניסה זמנית.

השימוש בפרט 810 מעניק פטור מתשלומי מסי יבוא כגון מכס, מס קניה ומע"מ והוא אפשרי בהתקיים התנאים הבאים: (1) מדובר בטובין או חלקי טובין אשר יוצאו מישראל ומוחזרים אליה; (2) הטובין יוצאו לחו"ל כאשר המכס בגינם שולם או שלא שולם משום שהם לא היו חבים במכס; (3) הטובין חזרו למדינת ישראל עד תקופה של 5 שנים מעת הייצוא (ניתן להאריך את המועד באישור המכס).

במסגרת הנוהל החדש, נקבע שחברות צריכות להזין במועד הגשת הצהרת יבוא, בה מסווגים הטובין בפרט 810, את מספר הצהרת היצוא. הוראה זו למעשה שללה את ההקלה שניתנה לחלק מהחברות בעבר לעניין זה (במסגרת "הסדר ההייטק"). עם זאת, נקבע בנוהל החדש הסדר מקל ליבואנים, אשר מייבאים באופן זמני טובין שיוצרו בישראל (ויוצאו ממנה) לצורכי בדיקה, תיקון, שיפוץ או חידוש. במסגרת ההסדר החדש, ניתן יהיה לסווג טובין מוחזרים בפרט 810, ללא ציון מספר הצהרת היצוא, במסגרתה יוצאו הטובין לראשונה. במקום זאת, יצטרכו היבואנים לציין, בעת ייצוא הטובין בפעם השנייה, את הצהרת היבוא שבמסגרתה חזרו הטובין לישראל. הסדר זה, אף מאפשר פטור מחוקיות יבוא.

כדי להיכלל בהסדר החדש, נדרש היבואן, לנהל מעקב ממוחשב על תנועת הטובין מרגע יבואם עד ליצואם, כולל תיעוד השינויים שנעשו במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקון. כמו כן, נדרש היבואן לציין במסמכי הייצוא את מספר התיקון בהתאמה ליבוא ולציין במסמכי היבוא את המספרים הקטלוגים של המוצרים ומספרי התיקון (RMA).

מעת לעת, המכס צפוי לערוך ביקורות פיזיות אצל היבואנים שנרשמו בהסדר החדש ולוודא כי קיימת התאמה בין הצהרות היבוא להצהרות היצוא. יודגש כי במקרים של אי עמידה בהוראות הנוהל, המכס רשאי לבטל את האישור שהעניק ליבואן להיכלל בהסדר.

כל חברה המעוניינת להיכלל בהסדר, חייבת לוודא כי קיימת לה היכולת לעמוד בהנחיות הנוהל החדש, ולשם כך נדרשת, בין היתר, לוודא כי יש בידה את האפשרות לעקוב אחר הטובין, בהתאם להוראות הנוהל. כמו כן, יש לפעול מראש כדי להסדיר את הרישום במכס, זאת לאור ההנחיות הייחודיות שיחולו על כל חברה.

הנוהל החדש מותיר על כנם את הנהלים שקדמו לו בעניין פרט 212, עם זאת נוספה הקלה המאפשרת לייבא בפרט 212 טובין שיוצרו בישראל.

להנחיה החדשה >> לחצו כאן

המלצתנו היא לפנות אלינו ככל וצפויה להיווצר בעיה משמעותית שיכולה להשליך על פעילות החברה, על מנת שנוכל לפנות להנהלת המכס בעניין זה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

מאיר לינזן | יו"ר המשרד
ראש מחלקת מיסים
linzen@herzoglaw.co.il
איריס וינברגר | שותפה
מחלקת מיסים
weinbergeri@herzoglaw.co.il
מוטי פוגל | עו"ד
מחלקת מיסים
fogelm@herzoglaw.co.il
רותם דהן | עו"ד
מחלקת מיסים
dahanro@herzoglaw.co.il
חפשו לפי +