מרכז מדיה

מחלקת חברות וניירות ערך ייצגה את הפניקס בהנפקה ראשונה מסוגה בישראל

24 אוגוסט 2021

מחלקת חברות וניירות ערך ייצגה את הפניקס בהנפקה ראשונה מסוגה בישראל, הנפקת מכשיר הון ראשוני מורכב (RT1) על ידי חברת ביטוח.

ההנפקה גייסה 200 מיליון ש״ח וההיקף הכולל של סדרת כתבי ההתחייבות שהונפקה הינו כ-1.2 מיליארד ש״ח.

התהליך כלל עבודה מורכבת מול מספר רגולטורים, הממונה על שוק ההון, רשות ניירות ערך וכן הבורסה לניירות ערך – לשם הכרה של רשות שוק ההון במכשיר ותיקון תקנון הבורסה על מנת לאפשר את רישום אגרות החוב ברצף המוסדי.

את ההנפקה הובילו ניר דאש, ראש מחלקת חברות וניירות ערך יחד עם השותפה אפרת צור, עו״ד שרון סלינס והמתמחה שירה קנבל.

חפשו לפי +