מרכז מדיה

מגבלות חדשות ומשמעותיות של ארה"ב על גופים פיננסיים זרים

25 דצמבר 2023

ב-22 בדצמבר 2023 חתם נשיא ארה"ב ביידן על הרחבה לצו הנשיאותי 14024, המטיל סנקציות על רוסיה. ההרחבה המתמקדת בפעילות של גופים פיננסיים זרים (FFI – Foreign Financial Institutions) מול רוסיה.

הרחבה זו הינה המשמעותית ביותר עד כה ביחס לגופים פיננסיים זרים ותשפיע באופן ישיר על בנקים, חברות ביטוח וגופים פיננסיים אחרים בישראל.

הצו הינו חלק מ"חבילה" משמעותית שפורסמה במרוכז באותו יום, הכוללת החלטה נלווית של OFAC, מדריך לגופים פיננסיים זרים אודות המגבלות החדשות, וכן שורה של FAQs חדשים בנושא. ניכר כי הממשל האמריקני עבד על ה"חבילה" זמן ממושך טרם פרסומה.

האיסורים החדשים על גופים פיננסיים זרים במסגרת ההרחבה:

  • לבצע, או לאפשר, (1) significant transaction/s (מונח שהוסבר במסגרת ה – FAQ החדשים והמצוי כבר בשימוש ב – secondary sanctions); (2) עבור או לטובת "גורם מוכרז"; (3) בהקשר לתחומי הטכנולוגיה, הביטחון, הבנייה, התעופה ומגזרי הייצור של הכלכלה הרוסית, או מגזרים אחרים הקשורים ב- "בסיס הצבאי-תעשייתי של רוסיה" ("Russia's Military – Industrial Base").
  • לבצע, או לאפשר, (1) significant transaction/s או לספק כל שירות, (2) הקשורים ב"בסיס הצבאי-תעשייתי של רוסיה"; (3) והנוגעים באספקת מוצרים מקטגוריות מסוימות לרוסיה (אשר חלקם מפורטים בנספח להחלטה החדשה של OFAC שפורסמה במסגרת הרחבה זו).

 

לפי ה – FAQ, האיסורים לעיל יחולו על significant transaction/s בכל סוגי המטבעות, ולא רק USD.

במידה שהגופים הפיננסיים הזרים לא יפעלו בהתאם לאיסורים לעיל, המגבלות שיושתו עליהם עלולות לכלול:

  • הפיכתם ל – SDN;
  • איסור לפתוח חשבונות בארה"ב או החלה של תנאים מחמירים על ניהולם.

 

במסגרת ה"חבילה" החדשה, הדגיש הממשל האמריקני את הציפיה שלו מהגופים הפיננסיים הזרים ליישם מדיניות ניהול סיכונים פרטנית ומקיפה בנושא זה, וזאת כתוספת לבדיקות הנאותות השגרתיות שמבצעים כיום.

מדיניות כזו יכולה לכלול שיתוף של הלקוחות וגורמים רלוונטיים במגבלות אלו ובהשלכותיהן, שליחת שאלונים והבהרות, קבלת הצהרות מלקוחות, וביצוע היוועצויות ובדיקות מקיפות בשלל האמצעים העומדים לרשות הגופים הפיננסיים הזרים, לצורך עמידה בכללים החדשים.

בברכה

מחלקת מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון לאומי

 

 דניאל רייזנר | שותף

ראש מחלקת מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון לאומי

reisnerd@herzoglaw.co.il

 

אנה לנדאו | עו"ד

מחלקת מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון לאומי

landaua@herzoglaw.co.il

 

רון כלף | עו"ד

מחלקת מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון לאומי

kalefr@herzoglaw.co.il 

חפשו לפי +