הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

מבצעים

מרכז מדיה

מבצעים

31 ינואר 2024

ת"צ (מרכז) 28710-04-21 אוהד שמילוביץ נ' כל בו חצי חינם בע"מ

פשרה, במסגרתה חצי חינם תפצה לקוחות ב-2.1 מיליון שקלים באמצעות הנחה על מוצרים. בבקשה לאישור נטען כי מבצעים של הרשת מתקיימים לתקופות ארוכות של שנה ואף יותר, כי מבצעים המוצגים לתקופה מסוימת מתחדשים בסיומה באותם תנאים ועוד. בתשובתה לבקשת האישור הכחישה הרשת את טענות המבקש, ובין השאר את הטענה לפיה הרשת עורכת מכירות מיוחדות לפרקי זמן ארוכים במיוחד. עוד טענה הרשת כי אין בנמצא הוראת דין הקובעת פרק זמן מקסימלי בו ניתן למכור מוצר ב"מחיר מבצע".

על פי הסדר הפשרה, הוסכם כי הרשת תשנה את אופן פרסום המבצעים החלים בסניפי ובאתר הרשת. זאת, באופן בו הרשת מתחייבת להקפיד כי בכל מכירה מיוחדת שבה יוצג מחיר מבצע או מחיר מוזל של מוצר, הוא יוצג ליד מחיר ייחוס קודם שיהיה המחיר שהוצע למכירת המוצר בפועל למשך פרק זמן סביר.

כן מתחייבת הרשת כי מכירה מיוחדת לא תיערך מעל פרק זמן של 60 ימים. עוד הוסכם על הצדדים כי אם המכירה המיוחדת תימשך מעבר ל-35 ימים, הרשת תציג על גבי השילוט כי מדובר במבצע מתמשך. הודגש כי התחייבות הרשת הינה בכפוף לשמירת שיקול דעתה המלא ביחס לאופן פרסום המכירות המיוחדות, וכן בכפוף להנחה כי לנוכח היקף המכירות המיוחדות שהיא עורכת, עשויות להתרחש תקלות טכניות נקודתיות מעת לעת.

 

ת"צ (מחוזי ת"א) 40166-08-21 איתמר קרצ'ו נ' סופר סיטי רשת מרכולים בע"מ

המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, מפעילת רשת מרכוליות עירוניות, בין היתר, בטענה כי המשיבה מוכרת מוצרים מסוימים במכירה מיוחדת במשך תקופות ארוכות מהמותר על פי דין.  הצדדים הגיעו לפשרה, במסגרתה תפצה המשיבה את הציבור, וכן תוודא שהיא פועלת לפי הדינים הרלבנטיים, ובכלל זה תוודא כי משך המכירות המיוחדות לא יעלה על 35 יום ואורך ההפוגה בין מבצע למבצע לא ייפול משבעה ימים. בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, על אף חששות שהעלתה היועצת המשפטית לממשלה.

בעניין אורך ההפוגה בין המכירות המיוחדת, היועצת המשפטית לממשלה הביעה בעמדתה להסדר הפשרה את החשש של העלאת מחירים לשבוע בלבד בין מבצעים. במצב כזה, ההנחה שתוצע בתום ההפוגה לא תשקף את מחירו האמיתי של המוצר ותטעה את הצרכנים.

בהקשר זה, מבהירה השופטת אלמגור כי גם לעמדתה יש מקום להארכת משך ההפוגה בין מבצעים, כדי שמכירות מיוחדות לא יימשכו יותר מ-35 יום כדרישת הדין. אף על פי כן, הדין אינו נוקב זמן מינימום בין מכירה מיוחדת אחת לאחרת. השופטת אלמגור מבהירה כי כבר לפני שנים קרא בית המשפט למחוקק להבהיר סוגיה זו, לא פעם הוגשו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהצביעו על הכשל, ואף הוצעה הצעת חוק לתיקונו (שלא הבשילה).

עם זאת, בהתאם למצב החוקי היום, די ביום אחד המפריד בין מכירות מיוחדות. אי לכך, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה הכולל אורך הפוגה של שבעה ימים, כפי שאישר בעבר במקרים אחרים.

חפשו לפי +