הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

"לא חשוב המוצר, חשוב הפרודקט" | פסיקה חדשה ומשמעותית בתחום ארנונה ל"בתי תוכנה" והיערכות לחיובי ארנונה לשנת 2024

מרכז מדיה

"לא חשוב המוצר, חשוב הפרודקט" | פסיקה חדשה ומשמעותית בתחום ארנונה ל"בתי תוכנה" והיערכות לחיובי ארנונה לשנת 2024

17 דצמבר 2023

לקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון משפטי חשוב, מן העת האחרונה, בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין עמ"נ (מינהליים ת"א) 77431-05-23 וורטי מחקר ופיתוח בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב (נבו 19.11.2023). במסגרת פסק דין זה נקבע, בין היתר, כי לצורך סיווג נכס כ'בית תוכנה' לצורכי ארנונה – אין חובה כי התוכנה המיוצרת בנכס תימכר כסחורה ("מוצר מדף") זאת לנוכח ההתפתחויות בתחום הטכנולוגי והכלכלי. המדובר בקביעה ראויה וחדשנית בפסיקת בתי המשפט, המגלה הבנה בעולם הטכנולוגי של ימינו. תשומת ליבכם, כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהו.

 

עובדות המקרה תמצית: המערערת, וורטי מחקר ופיתוח בע"מ, מפתחת עבור חברת האם בארה"ב, פלטפורמה טכנולוגית למכירה וקנייה מקוונת באמצעות אתר אינטרנט ייעודי של מוצרי יוקרה יד שנייה. אין מדובר ב"מוצר מדף" הנמכר ללקוחות כסחורה או כרישיון, אלא באתר אינטרנט המשמש הציבור לזירת מסחר מקוונת. עיריית ת"א החליטה שלא להעניק סיווג "בתי תוכנה" לנכס לצורכי ארנונה, כאשר גם ועדת הערר דחתה את ערר החברה. המערערת הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי, שעסק בשאלה – "האם ניתן לסווג את המערערת כבית תוכנה על אף שהיא לא מוכרת את התוכנה כמוצר, אלא שחברת האם עושה בו שימוש לצרכי מסחר מקוון"?

 

בית המשפט המחוזי בפסק דין אשר נשא את הכותרת המשעשעת "לא חשוב המוצר, חשוב הפרודקט", קיבל את הערעור והורה לסווג את הנכס כ"בית תוכנה". בית המשפט קבע, בין היתר, כי נוכח ההתפתחות הטכנולוגיה יש להתאים את פרשנות הדין לעת המודרנית ולמעשה, בית המשפט הרחיב את תחולת הסיווג של "בתי תוכנה" גם ביחס לחברות שאינן מייצרות תוכנה למכירה כסחורה. בית המשפט קבע כי פעילות החברה עומדת במבחנים שנקבעו בפסיקה ל"פעילות ייצורית", ובכלל זאת כי עיקר עיסוקה של החברה הוא בפיתוח תוכנה כאשר לכל הפחות כמחצית מהעובדים בנכס עוסקים בפיתוח. עוד קבע בית המשפט, כי אף אם הפלטפורמה מועברת לחברת אם ולכן לכאורה מדובר ב"לקוח אחד" – אין בכך כדי לשלול את הסיווג 'בית תוכנה', ככל שהפלטפורמה מיועדת לשמש בסופו של יום את הציבור הרחב. בית המשפט מוסיף ומציין, כי יש לבחון את הנעשה בנכס הספציפי בלבד, וכי לא היה מקום להידרש לבחינת פעילות חברת האם לצורך בדיקת הסיווג כ'בית תוכנה'.

 

מדובר בפס"ד חשוב אשר הלכה למעשה מרחיב את מנעד החברות אשר זכאיות לקבל סיווג "בתי תוכנה" לצורכי ארנונה. לכך נפקות כלכלית משמעותית, שכן בעוד שהתעריף השנתי הקבוע לצד הסיווג 'משרדים שירותים ומסחר' בעיר תל אביב יפו הינו כ-410 ₪ למ"ר בשנה, הרי שהתעריף השנתי הקבוע לצד הסיווג "בתי תוכנה" הינו תעריף מוזל של כ-178 ₪ למ"ר בשנה.

 

בהזדמנות זו נזכיר כי בימים אלו נשלחים אליכם חשבונות הארנונה השנתיים. בהקשר זה, נבקש להסב את תשומת ליבכם, כי שיעור ההעלאה הכללי בארנונה לשנת 2024 עומד על 2.68% (התייקרות כמעט כפולה מזו שאושרה לשנת 2023).

 

פרק הזמן העומד להשיג על חשבונות הארנונה השנתיים מוגבל על פי החוק (90 יום ממועד קבלת חשבון הארנונה להגשת השגה). ככל שהנישום אינו נוקט בהליך משפטי במועדו, על פי דין הופכת השומה לחלוטה כך שלא ניתן להשיג עליה ביחס לאותה שנת מס.

 

נשמח לייעץ לכם בכל הקשור לבדיקת חשבונות הארנונה השנתיים, על מנת לבחון אפשרויות להפחתתם במסגרת החוק (על דרך של קבלת פטורים שונים מארנונה כגון לנכס המצוי בשיפוצים, תקיפת שומות ארנונה רטרואקטיביות, שינוי סיווג הנכס בהתאם לפעילות המבוצעת בו, לרבות לחברות היי-טק, חברות תעשייתיות וכיו"ב). כלקוחות משרדנו, אנו מציעים בדיקה ראשונית של היתכנות הפחתת חיובי הארנונה ללא עלות.

 

 

כתמיד, נשמח להמשיך לייעץ בנושאים אלו ואחרים.

בתקווה לימים שקטים, 

מחלקת תכנון ובניה ומיסוי מוניציפאלי

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +