מרכז מדיה

טופס דיווח חדש במגנ"א: בקשה לביטול פרסום דיווח

8 ינואר 2023

רשות ניירות ערך עדכנה את טפסי הדיווח במגנ"א והוסיפה טופס דיווח חדש: בקשה לביטול פרסום דיווח

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") עדכנה לאחרונה את טפסי הדיווח במערכת המגנ"א, והוסיפה טופס דיווח ייעודי לצורך ביטול פרסום דיווח (ת-998). טופס זה משמש לשליחת בקשה לעצירת דיווח בסטטוס "מושהה", בכפוף לעמידת הדיווח בתנאים לביטול הפרסום:

א. הדיווח לא פורסם במגנ"א או במאיה;
ב. הבקשה נקלטה במערכת בפרק זמן של לפחות 2 דקות עד לסיום ההשהיה;

דגשים לשימוש בטופס:
• ביטול פרסום הדיווח ייעשה רק לאחר קליטת דיווח הטופס בהצלחה.
• ביטול פרסום הדיווח איננו ניתן לביטול – במקרה שהמדווח ירצה לפרסם בשנית את הדיווח המקורי שפרסומו בוטל, יהיה עליו לדווחו בשנית את הדיווח המקורי.
• ביטול פרסום הדיווח מונע את חשיפתו הפומבית של הדיווח המושהה, אולם לא מוחק את הדיווח מהמערכות של רשות ניירות ערך. מחיקה לצמיתות כפופה לאישור יו"ר הרשות, על סמך בקשה שתוגש בהתאם לנוהל הסתרת דיווח שפרסמה הרשות.

לעיון בעדכון טפסי הדיווח במגנ"א שפרסמה הרשות >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, ובכלל זה מומחיות ייחודית בכל הנוגע להתנהלות רצויה ואחראית בהליכים מול רשות ניירות ערך. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +