הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חברות ניירות ערך ושוקי הון | אחריות תאגידית וסיכוני ESG

מרכז מדיה

חברות ניירות ערך ושוקי הון | אחריות תאגידית וסיכוני ESG

20 יולי 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

משקיעים רבים מבקשים להשקיע בחברות "חברתיות", ולהימנע מלהשקיע בחברות הפועלות בתעשיות שנחשבות כ"לא אתיות", או להשקיע בחברות שבנוסף על פעילותן היום-יומית, עושות מאמץ למציאת פתרונות הולמים לסוגיות סביבתיות וחברתיות, או סוגיות בתחום הממשל התאגידי. מדיניות זו זכתה לכינוי ESG –  Environmental, Social & Governance.

במסגרת הקול הקורא, רשות ניירות ערך סוקרת את חובות הגילוי הקיימות בתחום ה-ESG בארה"ב, באירופה ובבריטניה. הרשות מצאה כי במדינות רבות קיימים כללים בקשר עם דרישות הגילוי לעניין מדיניות ה-ESG של החברה, אשר לעיתים מהווים כללים וולונטריים בלבד, ולעיתים מטילים חובת דיווח של החברה בכפוף למבחני המהותיות.

הרשות מבקשת לקבל את עמדת הציבור, בין היתר, לשאלות הבאות:

  • האם יש צורך בגילוי ESG ובאילו נושאים?
  • מהי המתכונת המתאימה לגילוי כזה?
  • האם הגילוי צריך להיות וולונטרי או מנדטורי?
  • מהו מיקומו הרצוי של הגילוי (אתר החברה, המגנ"א או אתר ייעודי שירכז את דיווחי החברות בתחום ה-ESG)?
  • האם יש הצדקה לגילוי בנושאי ESG דווקא מחברות הנסחרות בבורסה?
  • האם גילוי בנושאי ESG עלול לגרום נזק לפעילותן העסקית של החברות הנסחרות בבורסה ולכלכלת ישראל?

ניתן לשלוח את עמדות הציבור והערותיו עד ליום 3 בספטמבר 2020.

לקול הקורא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחום זה, לרבות לעניין חובות הדיווח הקיימות עבור תאגידים מדווחים.

מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן.

חפשו לפי +