הוראה למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול סיכונים

מרכז מדיה

הוראה למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול סיכונים

1 ינואר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות שפרסמנו ביום 5 ביולי 2022, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") ביום 19 בדצמבר 2022 את נוסח ההוראה הסופי, למנהלי קרנות ובעלי רישיון גדולים, בדבר שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל ("ESG") בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול סיכונים ("ההוראה").

ההוראה דומה במהותה לטיוטה המוקדמת שפורסמה להערות הציבור, כאשר ההבדלים העיקריים הינם:

• פרק המשפט המשווה בדברי ההסבר עודכן ביחס להתפתחויות רגולטוריות גלובליות, שהתרחשו בין מועד פרסום הטיוטה (4 ביולי 2022) למועד פרסום ההוראה הסופית (19 בדצמבר 2022).

• תיאור המצב הרגולטורי בישראל (בדברי ההסבר) עודכן ביחס לפרסום של המפקח על הבנקים מיום 15 בנובמבר 2022 (בדבר "גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG)"), ופרסום של המשרד להגנת הסביבה מיום 26 באוקטובר 2022 (טיוטת "טקסונומיה לסיווג פעילויות כלכליות לפי השפעתן על מטרות סביבתיות מוגדרות").

• לאור הערות הציבור הורחב סעיף "תכלית ההוראה" בדברי ההסבר, על מנת להבהיר כי ההוראה אינה מחייבת שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל בפעילות הגורמים הכפופים להוראה, אלא אך ורק לבצע בחינה ולימוד של הנושא, להחליט מהי מדיניותם ביחס לכך ולשקף זאת.

• לשון ההוראה עצמה עודכנה באופן שאינו משקף שינויים משמעותיים. עם זאת, יצוין כי חובת הדיווח המיידי של "בעל רישיון גדול" ומנהל קרן (סעיפים 2.1 ו-2.2 בהוראה) עודכנה באופן שאינה כוללת עוד התייחסות לאופן שבו גורמים אלו מתכוונים לשקף את מדיניותם ללקוח.

"בעלי רישיון גדולים" ומנהלי קרנות נדרשים להשלים את שלב "העיבוד וההטמעה" (קרי, הבחינה הפנימית האם יש לשלב שיקולי סביבה, חברה וממשל) ושלב "ההחצנה והיישום" (קרי, הדיווח על מסקנות הבחינה הפנימית), עד תום שישה חודשים ממועד פרסום ההוראה.

לנוסח ההוראה >> לחצו כאן

יובהר כי בשונה מפרסומים קודמים של רשות ניירות ערך בנושא זה, הוראה זו אינה חלה על כלל הגורמים המדווחים, אלא אך ורק על מנהלי קרנות נאמנות ובעלי רישיון "גדולים" תחת חוק הייעוץ.

בהקשר זה נעדכן כי ביום 26.10.2022 פורסמה להערות הציבור טיוטת הטקסונומיה הישראלית הירוקה לסיווג פעילויות כלכליות לפי השפעתן על מטרות סביבתיות. הטיוטה היא פרי עבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה עם הרגולטורים הפיננסיים, ורשות ניירות ערך ביניהן, ומבוססת על רגולציית הטקסונומיה האירופית. הטקסונומיה הישראלית צפויה לשמש כלי מרכזי בפיתוח תחום הקיימות בפיננסיים ולגיבוש קריטריונים בתחומי סביבה ואקלים במסגרת פעילות מימון והשקעה בסקטור הפיננסי בארץ, בהלימה להתפתחויות באיחוד האירופי בהקשר זה.

לנוסח הטיוטה >> לחצו כאן

במשרדנו דסק ייחודי המתמחה בתחום ה-ESG וניהול סיכוני אקלים וכן ומומחיות בליווי שוטף של מנהלי קרנות ובעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ. נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא בתחומים אלו. 

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +