מרכז מדיה

דחיית מועדים ברשות הפטנטים

6 נובמבר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

נוכח התמשכות הלחימה, הודיעה רשות הפטנטים (העוסקת גם בענייני סימני מסחר ועיצובים) כי ההוראות שפורסמו בנוגע להארכת מועדי ההגשות לרשות ודחיית מועדים יישארו בתוקפן עד ליום 19 בנובמבר 2023, או עד להודעה חדשה, לפי המוקדם.

כאמור בהודעה הקודמת, הרשות הודיעה שאירועי ה-7 באוקטובר, 2023 והמשך הלחימה עשויים להיחשב כ"טעם סביר" או "סיבות שלמבקש או לבא כוח לא הייתה שליטה אליהן ושלא ניתן היה למנען" לפי סעיפים שונים בחוק הפטנטים, תקנות סימני המסחר ותקנות המדגמים. לפיכך, מבקשים שלא יעמדו במועדים הקבועים בחיקוקים השונים יוכלו להגיש בקשה לארכה אשר תישקל בחיוב לאור הנסיבות. בקשות להארכת התקופה ניתן להגיש גם לאחריה אם כי הרשות אינה יכולה לוותר על תשלום אגרות ארכה.

בנוסף, מועדים המתנהלים בפני בית הדין של רשות הפטנטים  יידחו בכפוף להגשת בקשה מתאימה.

יחד עם זאת, הרשות הדגישה בהודעתה כי קיימים מועדים הקבועים בחקיקה שאינם ניתנים לדחייה ובהם המועדים הקבועים לעניין הגשת התנגדות, תשלום אגרות, חידושים, הגשת בקשה לצו הארכה, הגשת בקשה להחזיר לתוקף סימן או עיצוב ובקשה לדון מחדש בסירוב לרשום עיצוב.

 

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות,

מחלקת קניין רוחני

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +