הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ברכות ללקוחתנו פועלים אקוויטי על התקשרותה בהסכם להשקעה ורכישה של כ-20% ממניות חברת האנרגיה המתחדשת יבולי שמש

מרכז מדיה

ברכות ללקוחתנו פועלים אקוויטי על התקשרותה בהסכם להשקעה ורכישה של כ-20% ממניות חברת האנרגיה המתחדשת יבולי שמש

27 פברואר 2022

ברכות ללקוחתנו פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, על התקשרותה בהסכם להשקעה ורכישה של כ-20% ממניות חברת האנרגיה המתחדשת יבולי שמש בתמורה לסך של כ-100 מיליון ש"ח. יבולי שמש היא חברה פרטית, שעוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בייזום, פיתוח, הפעלה, ייבוא ושיווק של מתקני אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל. העסקה בין הצדדים כוללת בתוכה מנגנונים ייחודיים להתאמות תמורה בהתרחשות מקרים מסוימים שדרשו ניהול משא ומתן מורכב וחשיבה משפטית יצירתית.

את פועלים אקוויטי ייצגו בעסקה השותף ניב סיון ועו"ד אופק גליפוליטי ממחלקת חברות ודיני ניירות ערך, ביחד עם מרק פיליפס וגיא יקותיאלי ממחלקת אנרגיה ופרויקטים ומעיין המר ורוני זיס ממחלקת דיני עבודה.

חפשו לפי +