מרכז מדיה

ברכות ללקוחותינו Cowen and Company, LLC לרגל הרישום כחתם זר בישראל

22 אוגוסט 2021

ברכות חמות לרגל הרישום של Cowen and Company, LLC כחתם זר בישראל. הרישום יאפשר ל- Cowen להוביל הנפקות ישראליות בבורסה בתל-אביב כחתם, והנו צעד נוסף בפתיחת שוק ההון הישראלי לבנקים ולמשקיעים בינלאומיים. ברכות גם לצוות שעבד על הרישום: רון בן-מנחם ודוד אזימוב.