מרכז מדיה

IoT – פרטיות במוצרים הביתיים ובבתים החכמים

3 דצמבר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 15 בנובמבר, 2023, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") מסמך בנושא פרטיות במוצרי IoT (האינטרנט של הדברים – Internet of Things) ביתיים ובבתים חכמים ("המסמך"). המונח IoT מיוחס לשימוש במכשירים חשמליים בעלי חיישנים אשר אוספים מידע מהסביבה, למשל נתוני תנועה, טמפרטורה, קול ומיקום, ומעבדים אותו למטרות שונות ולפעולות המשפיעות על העולם הפיזי ("מוצרי IoT").

במסגרת המסמך, סוקרת הרשות את האתגרים והסיכונים לפרטיות בשימוש במוצרי IoT הנגזרים מאיסוף מידע אישי, מפרטת הנחיות והמלצות לחברות המספקות מוצרי IoT ביתיים ושירותים של בית חכם, ואף מספקת המלצות לציבור לשימוש במוצרים ושירותים אלו.

הרשות מצביעה על מספר סיכונים מרכזיים כתוצאה מהפעלה והשימוש במוצרי IoT:

 1. חשש לשימוש במידע האישי והרגיש הנאסף דרך מוצרי IoT על ידי נותני השירותים למטרות אחרות מאלו שלשמן ניתנה הסכמת המשתמש. החשש קיים גם כאשר מדובר בשימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית אשר נועדו לעבד מידע ממגוון מקורות באופן עצמאי.
 2. היידוע אודות מדיניות הפרטיות של מוצרי IoT נעשה רק לאחר מועד רכישת המוצרים ועם התקנתם ולעיתים אף באריכות ובשפה משפטית קשה להבנה.
 3. דליפת מידע כתוצאה מחדירה של גורמים לא מורשים למידע הנאגר, וזאת בשל חיבור מוצרי IoT לרשת או לענן, ובשל אי-אבטחה מספקת של מוצרים אלו.
 4. ניצול כשלי אבטחה על ידי גורמים עבריינים או לא מורשים במטרה להשתלט על מוצרי IoT מרחוק ולעקוב אחר משתמשים בתחומי המרחב הביתי.
 5. מידע אודות אורחים או נותני שירותים במרחב הביתי עשוי להיאסף ללא ידיעתם או הסכמתם.
 6. איסוף והחזקה של מידע עודף שאינו נדרש לשם השירות.

לאור סיכונים אלו, הרשות מפרטת במסמך מגוון המלצות למשתמשים במוצרי IoT, ביניהן:

 1. ליידע (בין בעל-פה ובין בדרכים אחרות) את כלל באי הבית בדבר השימוש במוצרי IoT אשר עלולים להקליט או לצלם אותם ברשות היחיד.
 2. להימנע מהתקנת מוצרי IoT בעלי יכולת צילום והקלטה במרחבים ביתיים רגישים כמו חדר השינה, שירותים ומקלחות.
 3. להגביל את תנועת מוצרי IoT ניידים (כגון שואבי אבק רובוטיים) ולמנוע מהם לפעול במרחבים ביתיים רגישים.
 4. להקפיד לשנות את סיסמאות ברירת המחדל של מוצרי IoT לסיסמאות חזקות וייעודיות, ולהקפיד לשנותן מעת לעת. ככל שהמוצרים מחוברים לרשת באמצעות Wi-Fi, יש להקפיד שגם הסיסמה לרשת הביתית תהא סיסמה חזקה, ולא לשתף את הסיסמה עם גורמים לא מורשים.
 5. להימנע מלקשר את מוצרי ה-IoT לרשתות החברתיות בעת הרישום וההתקנה.
 6. להעדיף לרכוש מוצרי IoT ביתיים מחברות המבטאות הכרה בחשיבות של הגנה על פרטיות ואבטחת מידע במוצריהן, המציעות הגנת פרטיות וסייבר מתקדמת, וכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות של המוצרים השונים המוצעים בשוק ולהעדיף את אלו המאפשרים שליטה משמעותית ככל הניתן במידע הנאסף.

כמו כן, הרשות מתווה במסמך הנחיות והמלצות לחברות המספקות שירותי ומוצרי IoT, ביניהן:

 1. אבטחת מידע – יש לאבטח את המידע כנדרש לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. בנוסף, מומלץ שחברות אלו יפעלו לצמצום סיכונים באמצעות הטמעה של תהליכי הנדסת פרטיות (Privacy By Design) ותפיסה של "פרטיות כברירת מחדל" (Privacy By Default), כבר משלב התכנון המוקדם של המוצרים, יפשטו את אמצעי השליטה של משתמשים במידע הנוגע אליהם, יעדכנו משתמשים בדבר סיכוני הפרטיות ואבטחת המידע בשימוש במוצרים (תוך דגש מיוחד על "צעצועים חכמים" ומוצרי IoT המיועדים לשימוש ילדים), ויערכו תסקיר השפעה על פרטיות כבר בשלב מוקדם של תכנון מערכות המידע.
 2. חובת היידוע – יש להקפיד להציג בפני משתמשים נתונים על מטרת איסוף המידע, למי יימסר, ואת פירוט מטרות המסירה האמורה, תוך הקפדה יתרה כאשר מדובר במוצרי IoT המופנים לילדים. ראוי כי יידוע זה ייעשה בטרם מתקבלת הסכמת המשתמשים לשירות, או לכל הפחות במסגרת הליך קבלת ההסכמה.
 3. הסכמה ועיקרון צמידות המטרה – יש להקפיד שבעת קבלת הסכמה לשימוש במוצרי IoT יוצגו בפני המשתמשים בצורה תמציתית, מובנת ופשוטה כל המידע הרלוונטי בנוגע לאיסוף מידע אישי על ידי המוצר והשימושים שייעשו במידע אודותיהם (לרבות פירוט בדבר איסוף ועיבוד תוך שימוש באמצעי טכנולוגי של בינה מלאכותית), לרבות ההשלכות האפשריות של שימוש כאמור בפרטיותם. יש גם לוודא כי השימוש במידע הנאסף במסגרת מוצרי ה-IoT ייעשה רק למטרות שלשמן התקבלה ההסכמה מלכתחילה. ראוי גם לאפשר לנושאי המידע לחזור בהם מהסכמתם לאיסוף ושימוש במידע אודותיהם.
 4. עיון, צמצום ומחיקת מידע –
 • עיון במידע – יש לאפשר למשתמשים לעיין במידע האישי אודותיהם, וזאת באמצעות גישה קלה ככל האפשר.
 • מחיקת מידע – יש לשקול בחיוב בקשות משתמשים למחיקת מידע אודותיהם או אודות ילדיהם הקטינים.
 • צמצום מידע עודף –יש לבחון, אחת לשנה לפחות, האם המידע הנאסף במסגרת מתן השירותים אינו חורג מהנדרש.

 

לנוסח המלא של המסמך >> לחצו כאן

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​
 
בברכה,
המחלקה המסחרית
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +