הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תקנות מימון המונים – הודעה לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תקנות מימון המונים – הודעה לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה

5 יולי 2017

בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו בנושא זה ולאור פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ברשומות וכניסתן הצפויה לתוקף ביום 26 בדצמבר, 2017 ("תקנות מימון המונים"), הרינו לעדכן כי רשות ניירות ערך פרסמה ביום 29 ביוני, 2017 הודעה לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה, כלומר כפלטפורמה למימון המונים.
לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +