מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון | דצמבר 2017

11 דצמבר 2017

ביום 3 בדצמבר, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ריכוז עדכוני רגולציה לחודש דצמבר 2017.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +