מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017

18 אפריל 2017

בסוף מרץ, 2017 אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ("התקנות"), אשר תחולנה על כל הגופים בישראל אשר מנהלים או מחזיקים מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק").

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +