מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז – 2017

13 אפריל 2017

ביום 30 במרץ, 2017 ("יום התחילה") פורסם ברשומות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז – 2017 ("החוק") אשר נועד להסדיר ביצוע וקביעת מועדי תשלומים מקסימליים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק משנה באופן דרמטי את מוסר התשלומים לספקים והוא חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וכן על כל העוסקים הרשומים ברשויות המע"מ.
לעדכון המלא – לחצו כאן 

חפשו לפי +