הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | חובת מילוי תצהיר יבואן באופן אלקטרוני עבור כל ספק – משמעויות והשלכות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חובת מילוי תצהיר יבואן באופן אלקטרוני עבור כל ספק – משמעויות והשלכות

26 נובמבר 2018

כידוע, החל מינואר 2018 עברה רשות המיסים למערכת סחר חוץ חדשה הנקראת "שער עולמי". כחלק מן השינויים המהותיים שנערכו בתהליכי המכס נכנסה ביום 1.11.2018 לתוקף חובת מילוי תצהיר יבואן אלקטרוני עבור כל ספק באשר ליחסי היבואן עם אותו הספק.
יודגש כי מילוי תצהיר היבואן דורש חשיבה ובדיקה מעמיקה של אופי היבוא תוך בחינת ההסכמים והחוזים השונים אל מול היצרנים והספקים בעולם. מילוי מוטעה יכול להיחשב כמסירת הצהרה כוזבת למכס, ובעתיד אף עלול להוביל לחשיפה לעיצומים כספיים שיכנסו לתוקף במהלך שנת 2019.

להלן נסקור בקצרה את השאלות המופיעות בתצהיר, ואת עיקר הסוגיות העולות בעת קביעת העסקה המשפיעות על גובה מיסי היבוא (מע"מ, וכן מכס ומס קנייה ככל ומוטלים).

כמו כן, נבקש להזכירכם את האפשרות לקבלת מעמד "גורם כלכלי מאושר" או "יבואן מאושר" אשר מביאים להקלות בתהליכי המכס, וביניהן יתכן אישור לפטור מהגשת תצהיר יבואן.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

אשת קשר:
איריס וינברגר | שותפה
ראש מחלקת מיסים עקיפים וסחר חוץ
חפשו לפי +