הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | אוסף של שמות וכתובת דוא"ל מהווה "מאגר מידע"

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | אוסף של שמות וכתובת דוא"ל מהווה "מאגר מידע"

29 נובמבר 2018

ביום 28 בנובמבר, 2018, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") גילוי דעת עם עמדתה לפיה רשימת כתובות דוא"ל מזוהות מהווה "מאגר מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק"). במסמך שפרסמה, קובעת הרשות כי על אף שהחוק מחריג מהגדרתו של "מאגר מידע" אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי תקשורת, הפרשנות הנכונה היא כי במקום ניתן לאפיין אדם לפי כתובת הדוא"ל, החריג לא יחול.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

איש קשר:
אוהד אלקסלסי | שותף
מחלקה מסחרית
חפשו לפי +