הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | ביטול אגרת רישום מאגר מידע ואגרות תקופתיות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | ביטול אגרת רישום מאגר מידע ואגרות תקופתיות

15 אוגוסט 2017

ביום 9 באוגוסט, 2017, פורסמו ברשומות תקנות הגנת הפרטיות (אגרות) (ביטול), התשע"ז-2017 ("התקנות"), אשר מבטלות את תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התשס"א-2000.

טרם פרסום התקנות חב כל בעל מאגר בתשלום אגרת רישום בעת רישום מאגר המידע וכן במרבית המקרים בתשלום אגרה תקופתית מדי שנה. התקנות מבטלות את האגרות האמורות החל מיום פרסום התקנות ברשומות (9 באוגוסט, 2017).

לקריאת עדכון הלקוחות המלא (באנגלית) – לחצו כאן

חפשו לפי +