מרכז מדיה

עדכון לקוחות | ביטול חוזה להעברת זכויות יוצרים

15 אוגוסט 2017

ביום 7 באוגוסט, 2017, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בעניין ת"א 47957-12-13 דותן ישראל נ' טוויסט אנימציה בע"מ ואחרים שהפרה יסודית של הסכם בעניין העברת זכויות יוצרים מקנה למעביר את הזכות לבטלו ולדרוש השבה של הזכויות. כן פסק בית המשפט פיצוי סטטוטורי מלא בסך כולל של 800,000₪ על הפרה הן של זכויות היוצרים והן של הזכות המוסרית בכל אחת מארבע היצירות נשוא התביעה.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +