מרכז מדיה

עדכון לקוחות | שעות ושבוע עבודה

19 מרץ 2018

רגע לפני חג הפסח: סדר חדש בשעות ושבוע העבודה במשק

בהמשך לחוזרים האחרונים בנושא, אנו מבקשים לעדכנכם על שלוש התפתחויותמשמעותיות שחלו בימים האחרונים בכל הקשור לקיצור שבוע העבודה במשק והעבודה בשעות נוספות, כדלקמן:

1. נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

ביום חמישי האחרון (15 במרץ 2018) חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר חיים כץ, על צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 ("צו ההרחבה").

זאת, בהמשך ישיר להסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע העבודה במשק שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים (הכוללת את התאחדות התעשיינים ורשימה של גופים המייצגים מעסיקים שונים במגזר העסקי) לבין ההסתדרות הכללית.

צו ההרחבה פורסם ברשומות ביום 19 במרץ, 2018, והוראות צו ההרחבה ייכנסו לתוקף ב- 1 אפריל 2018.

לקריאת העדכון המלא –לחצו כאן.

חפשו לפי +