עדכון לקוחות | תיקונים לחוק הגנת הצרכן: דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי; שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תיקונים לחוק הגנת הצרכן: דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי; שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה

18 אוקטובר 2017

לאחרונה, פורסמו ברשומות שני תיקונים לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק"):

ביום 26 ביולי, 2017 פורסם תיקון מס' 52 לחוק ("תיקון מס' 52") הקובע הסדר כללי בדבר דרכי ביטול עסקה וחובות גילוי של עוסק בעניין זה.

לקריאת העדכון המלא – לחץ כאן

חפשו לפי +