הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תשומות עקיפות במסגרת "ארוחה" אינן הטבה לעובד והן מותרות בניכוי

מרכז מדיה

תשומות עקיפות במסגרת "ארוחה" אינן הטבה לעובד והן מותרות בניכוי

31 ינואר 2023

עמיתים ולקוחות יקרים,

בית המשפט העליון דחה את ערעור המדינה ואימץ באופן מלא את פסק דינו של כב' השופט שמואל בורנשטיין מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין זה.

לפסק הדין של בית המשפט המחוזי >> לחצו כאן

לעדכון לקוחות קודם שיצא בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי >> לחצו כאן

תקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, קובעת כי מס תשומות שנתחייב בו מעסיק על תשומה בשל עובדו אינו ניתן לניכוי על ידי המעסיק אלא אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירות, והמכירה או מתן השירות כאמור חייבים במס עסקאות בידיו של המעסיק. עוד נקבע בתקנה זו כי תשומה בשל עובד היא: נכס או שירות,  כגון, ארוחה, דיור, מתנה או בידור המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או בן משפחתו.

בבית המשפט המחוזי נדונה השאלה האם המונח "ארוחה" כולל רק את התשומות הישירות הקשורות בארוחה כגון: חומרי הגלם, ציוד המטבח וציוד חדרי האוכל וכדומה או גם את השטח בו מצויים המטבחים וחדרי האוכל.

מהבחינה העובדתית בית המשפט קבע כי טענת המערערת (אמדוקס) שלא היה ניתן להשכיר את הבניין כולו מבלי להשכיר את שטח חדרי האוכל והמטבחים, לא הוכחה. כמו כן, בית המשפט קבע כי המערערת לא הוכיחה שבחדרי האוכל נעשה שימוש לטובת המעסיק כגון עריכת כנסים וכדומה.

למרות זאת בית המשפט קבע שיש לצמצם את המונח "ארוחה" רק לתשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה. "כך חומרי הגלם והעבודה… הציוד והריהוט, הן תשומות בשל העובד ואין לנכות מס תשומות בגינן. לעומת זאת התשומות היחסיות הקשורות למקום שהוקצה על ידי המעביד, מתוך מבנה המפעל או המשרדים, לשם הכנתה וצריכתה של הארוחה, דהיינו החלק היחסי מתוך דמי השכירות, החשמל, המים, הארנונה ודמי הניהול, אין מקום לראותן כתשומות בשל העובד" והן מותרות בניכוי.

באמרת אגב, ציין בית המשפט כי גם תשומות הקשורות בשטחים נוספים המצויים במקום העבודה ואינם משמשים ממש לצורכי העבודה כגון פינות מנוחה או חדר כושר, הן תשומות המותרות בניכוי.

על פסק דין זה הוגש על ידי המדינה ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט המליץ למדינה למשוך את ערעורה. משזו סירבה ועמדה על קבלת פסק דין, בית המשפט העליון אימץ במלואו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע:

"בשלב זה ולאחר שחזרנו ושקלנו את הדברים לא נותר לנו אלא לאמץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי. פסק דיננו מבוסס על פרשנות התקנה שבפנינו ואיננו נוקטים כל עמדה באשר לאפשרות של שינוי המצב המשפטי על דרך תיקונה, ככל שהמערערת תבקש לקדם שינוי בכיוון זה."

נציין, כי לעמדתנו, בעקבות מתן פסק דין זה, ניתן לשקול כל מקרה ומקרה ולבחון,  האם מס התשומות מותר בניכוי גם באופן רטרואקטיבי, בקשר לתשומות היחסיות הקשורות למתחמים שהמעסיק הקצה לטובת עובדים ואינם משמשים את העסק באופן מובהק כגון שטחי הסעדה ומטבחים, חדרי כושר, ספריה וכדומה.

בהתאם לאמור, אנו ממליצים ללקוחותינו, כי בכל ספק המתעורר בנוגע לשאלת ניכוי מס התשומות על ידי המעסיק, בין אם ביחס ל"ארוחות" כמפורט לעיל, ובין אם ביחס למקרים אחרים כגון אירועים לעובדים, הסעות עובדים, וכו', לפנות למחלקת המע"מ שלנו לקבלת ייעוץ משפטי בנושא.

יובהר, כי לא ניתן ואין לראות בחוזר זה כייעוץ מס. ייעוץ כאמור תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

חפשו לפי +