מרכז מדיה

שינויים בהסכמי הנגזרים החל ממרץ 2017

10 ינואר 2017

לקוחות וידידים נכבדים,

החל מחודש מרץ 2017, כחלק משינויי הרגולציה באירופה ובארה"ב, תיכנס לתוקף דרישה לביצוע העברות לתיחום חשיפה (margin) בתדירות יומית בגין עסקאות בנגזרים לא סחירים (OTC), שאינן נסלקות בסליקה מרכזית.

עד כה, בנקים ומוסדות פיננסיים להם הסכמים ועסקאות בנגזרים בהיקפים גבוהים ביצעו העברות לתיחום חשיפה על בסיס יומי, ואילו גופים מוסדיים, חברות, ומוסדות פיננסיים להם היקפים מצומצמים יותר של פעילות, ביצעו העברות לתיחום חשיפה בתדירות נמוכה יותר.

בעקבות שינויי החקיקה והרגולציה בנושא באירופה ובארה"ב (שכאמור נכנסים לתוקף במרץ 2017), מתבקשים בימים אלה, גופים להם הסכמי מסגרת לפעילות בנגזרים (כגון הסכמי ISDA), על ידי הבנקים הזרים, לתקן את ההסכמים הקיימים, כך שההעברות לתיחום חשיפה תבוצענה על בסיס יומי.

יש לבדוק את מסמכי השינויים שמתקבלים מהבנקים הזרים ולעדכן את הנדרש על מנת להיערך לדרישות הרגולציה. יחד עם זאת חשוב לבחון את השינויים המבוקשים שאינם מחויבי רגולציה, וככל שיש כאלו, לנהל לגביהם משא ומתן לפי צרכי הצדדים.

ביצוע העברות לתיחום חשיפה בתדירות יומית מחייב היערכות תפעולית והיערכות בכח אדם. בדרך כלל הדבר מטופל ב back-office, שמתפעל את ביצוע ההעברות לתיחום חשיפה באופן שוטף.

בנוסף להשלכות התפעוליות, יש להביא בחשבון השלכות על ניהול הנזילות של הגוף שמבצע את ההעברה לתיחום חשיפה. העברות אלה מתבצעות בדרך כלל במזומן, ועל פי רוב, מול הבנקים הזרים, במט"ח. היקפי ההעברות מושפעים מתנודות השוק בשווי העסקאות בנגזרים הכלולות בהסכם המסגרת.

משרדנו ערוך לסייע הן בטיפול במסמכי השינויים להסכמים הקיימים והן בהסברים לגבי הנדרש מבחינה תפעולית לצורך יישום וביצוע שינויים אלה.

בברכה,

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן
חפשו לפי +