מרכז מדיה

קול קורא לבחינת הרחבה וגיוון אפיקי המימון לתאגידים קטנים ובינוניים

26 פברואר 2024

בימים אלה בוחנת רשות ניירות ערך את הצורך בגיוון וטיוב של אפיקי הגיוס המוסדרים כיום בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), במטרה להגביר את הנגישות של שוק ההון לגיוס מימון על ידי תאגידים קטנים ובינוניים, תוך הסרת חסמים העומדים בפניהם ולצד הבטחת עניינו של ציבור המשקיעים. הרשות מבקשת לקבל את עמדות השוק בקשר למספר סוגיות, בין היתר, בקשר לנושאים שיפורטו להלן:

• קיומם של קשיי מימון לתאגידים קטנים ובינוניים, מידת המענה שמספקים אפיקי המימון הקיימים כיום בחוק ניירות ערך לתאגידים קטנים ובינוניים והחסמים העומדים בפני תאגידים אלו בשימוש באפיקי המימון הקיימים, ככל שישנם;

• הצורך בקביעת מודל ייעודי נוסף לתאגידים קטנים ובינוניים כדוגמת מודל ה- +Reg A הקיים בארה"ב והצעות לעיקריו של מודל מסוג זה שיתאים לשוק ההון בישראל;

• הצורך בביצוע שינויים בפטורים מחובת פרסום תשקיף המעוגנים כיום בחוק ניירות ערך בשני היבטים עיקריים. האחד – פטור הצעה פרטית למספר מצומצם של משקיעים או למשקיעים מתוחכמים; והשני – סכומי הגיוס וההשקעה המותרים במודל מימון ההמונים הקבועים כיום בחוק.

 

הערות ציבור ניתן להעביר בכתב עד ליום 18 באפריל 2024.

 

לפרסום המלא >> לחצו כאן

 

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות.  כמו כן, למשרדנו יחידת רגולציית ניירות ערך ושוק ההון ייעודית. נשמח לסייע בבחינת ההשלכות האפשריות של הפרסום על פעילותכם, ולסייע בהגשת הערות ציבור. 

 אנו עומדים לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך

ורגולציית שוקי הון וניירות ערך, מחלקת בנקאות

הרצוג פוקס נאמן 

חפשו לפי +