מרכז מדיה

עדכון לקוחות – תו ירוק לעובדים

29 ספטמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

עם החזרה מחופשת החגים, אני מבקשים לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות הנוגעות למצב המשפטי נוכח המשך התפשטות נגיף הקורונה, העשויות להשליך על מקומות עבודה שונים.

• לאחר שבמסגרת עדכון קודם סקרנו את ההוראות הנוגעות לאפשרות הכניסה למקומות שונים הפועלים בהתאם למודל "התו הירוק", אישרה הממשלה תקנות חדשות – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 – שיחולו החל ממחר, 30.9.2021.

התקנות החדשות באות בהמשך לתקנות נוספות, שפורסמו בתאריך 31.8.2021 ועסקו בהחלתו של "התו הירוק" על עובדים במוסדות המקיימים פעילות חינוך.

 

• בתקנות החדשות נקבע, כי עובדים המועסקים במקומות עבודה שונים יחויבו להציג אישור "תו ירוק" (בדבר היותם מחוסנים או מחלימים מקורונה).

עובדים במקומות עבודה אלה שאינם בעלי "תו ירוק" יידרשו להציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות האחרונות (להבדיל מבדיקת PCR).

בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להחלטת הממשלה החל מיום ראשון הקרוב, 3.10.2021, אישור "תו ירוק" מותנה ככלל בקבלת מנה שלישית של חיסון, או בכך שלא חלפה חצי שנה ממועד קבלת מנת החיסון השנייה (נוסף לתנאים שונים הנוגעים למי שהחלים מקורונה).

 

• בהתאם לתקנות החדשות, מקומות העבודה בהם יידרשו העובדים להציג אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה מיידית הם בעיקרו של דבר מוסדות רפואיים; מוסדות רווחה; מקומות בהם מתקיימים אירועים ושמחות; מועדונים ודיסקוטקים; מכוני כושר, סטודיו ובריכות מקורות; מסעדות, ברים ופאבים; בתי מלון; מקומות בהם מתקיימים אירועי תרבות וספורט; מוזיאונים וספריות; אטרקציות, פארקי שעשועים, פארקי מים ומשחקיות.

 

• על המעסיקים במקומות עבודה אלה ליידע את העובדים על חובתם להציג אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה מיידית; ולא לאפשר כניסה למקום העבודה לעובדים שאינם מציגים אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית כאמור. זאת, למעט ביחס לעובדים שהמעסיק קבע כי הם אינם באים במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או הקהל במקום העבודה.

מעסיק שיאפשר כניסה של עובד בניגוד לתקנות – חשוף לסנקציה פלילית של קנס כספי.

 

• תקנות אלה חלות רק ביחס למקומות העבודה שפורטו לעיל. מעסיקים שאינם נמנים על מקומות עבודה אלה ומבקשים לבחון החלה של מודל דומה והשלכות אפשריות של צעד שכזה, מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

 

• בצד תקנות אלה פרסמה הממשלה תזכיר לתיקון חוק הביטוח הלאומי, לפיו עובד עליו חלות התקנות החדשות, שפוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק, יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר פרק זמן של 90 יום, בדומה למצבו של עובד שהתפטר מרצונו. בנוסף, במקרה בו המעסיק הוציא בנסיבות אלה את העובד לחופשה ללא תשלום, לא ייחשב הדבר כחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לצורך הזכאות לדמי אבטלה.

כמו כן פורסם תזכיר חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, לפיו מוצע לקבוע כי התפטרות של עובד שמחויב בהצגת אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית של בדיקה ומסרב לעשות זאת לא תיחשב כמזכה בפיצויי פיטורים על פי החוק, ואף לא תהיה בנסיבות אלה חובה לתת הודעה מוקדמת.

כאמור, אם וככל שיתקבלו תיקונים אלה לחוק הביטוח הלאומי ולחוק פיצויי פיטורים (עניין לגביו קיים ספק רב, נוכח התנגדות של גורמים שונים בממשלה ובכנסת), תחולתם תהיה רק לגבי עובדים המחויבים בהצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית של בדיקה מכוח הדין.

 

נוסיף לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות השונות.

 

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +