מרכז מדיה

עדכון לקוחות – חובת היידוע באיסוף ובשימוש במידע אישי

8 מאי 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 2 במאי 2022, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטה להערות הציבור בנושא "חובת היידוע באיסוף ובשימוש במידע אישי" ("הרשות" ו-"הטיוטה", בהתאמה).

הטיוטה מציגה את פרשנות הרשות לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן "החוק"), ומבהירה כי חובת היידוע הקבועה בסעיף 11 האמור חלה בכל מקום בו איסוף המידע האישי אודות האדם מתבסס על פניה אליו, וזאת בין אם המידע נאסף מכוח הסכמת נושא המידע ובין אם המידע נאסף מכוח הסמכה שבדין. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, על הגורם המבקש לאסוף את המידע האישי לפרט בשפה ברורה, פשוטה ונגישה (למשל, תוך התאמה לגיל של נושא המידע) איזה מידע ייאסף, למי המידע עשוי להיות מועבר ולשם איזו מטרה, והאם יש או אין חובה חוקית למסור את המידע. בהקשר זה ממליצה הרשות, כי ההודעה תכלול גם פירוט בדבר אופן שמירת המידע וזכויותיו של נושא המידע. עוד מציינת הרשות כי ככל שהמידע הנאסף הוא רגיש במיוחד, וככל שקיים חשש כי הסכמת נושא המידע מוגבלת או כי הפגיעה בפרטיות עשויה להיות משמעותית יותר, רצוי כי חובת היידוע תהיה רחבה יותר מהקבוע בסעיף 11 לחוק ותכלול פרטים נוספים אודות איסוף המידע ומטרות השימוש בו.

הרשות מוסיפה ומציינת כי כאשר איסוף המידע ועיבודו נעשים באמצעות מערכות אוטומטיות, יש לוודא כי לנושא המידע הוצגו כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות החוק, לרבות אופן פעולת המערכת ככל שהדבר רלבנטי לגיבוש ההסכמה ומומלץ גם לפרט אודות פרטי המידע שהמערכות עשויות לעשות בהם שימוש ומקורם.

הרשות מבהירה כי איסוף מידע מאדם ושימוש בו ללא יידוע מספק של נושא המידע, משליך על תוקף ההסכמה מדעת ועשוי להוות הפרה של הוראות החוק.

לקריאת הטיוטה המלאה באתר הרשות – לחצו כאן.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

נורית דגן | שותפה
טל': 03-6922817
dagan@herzoglaw.co.il

 

אוהד אלקסלסי | שותף
טל': 03-6922817
elkeslassyo@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +