הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חברות ציבוריות יורשו לפרסם דיווחים באנגלית

מרכז מדיה

חברות ציבוריות יורשו לפרסם דיווחים באנגלית

28 אוקטובר 2020

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה כי הצעת רשות ניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית אושרה בוועדת הכספים של הכנסת.

 

לקוחות ועמיתים יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה כי הצעת הרשות לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית, אושרה בוועדת הכספים של הכנסת. התקנות המאפשרות דיווח כאמור, יכנסו לתוקף שלושה חודשים לאחר פרסומן ברשומות.​

מדובר בצעד נוסף בשרשרת הפעולות שנקטו הרשות והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") על מנת לאפשר לחברות ציבוריות לדווח בשפה האנגלית. לפני זמן לא רב, הבורסה השיקה את מערכת "מאי"ה" בגרסה באנגלית, במטרה להנגיש מידע על הבורסה והחברות הנסחרות בה לטובת המשקיעים הזרים, בין היתר לאור התעניינות גוברת של משקיעים מרחבי העולם בחברות הישראליות. דיווחיהן של חברות בשפה האנגלית יפורסמו בגרסה האנגלית של המאי"ה, ובכך יאפשרו למשקיעים זרים להיחשף למידע אודות חברות אלה.

הרשות סבורה כי דיווח בשפה האנגלית צפוי להסיר את חסם השפה ולפתוח את שוק ההון הישראלי לחברות זרות, משקיעים ואנליסטים זרים, הדוברים את השפה האנגלית ולאפשר לחברות לדווח לאותם משקיעים בשפה המועדפת עליהם, ולעיתים קרובות באותה שפה בה הן ממילא מנהלות את עסקיהן. כך, שוק ההון המקומי יהיה נגיש יותר למשקיעים בינלאומיים ואטרקטיבי יותר לחברות ישראליות וזרות, דבר שיוביל לביסוסו ולהרחבתו של השוק הציבורי.

יודגש כי בשלב זה, האפשרות לפרסם דיווחים באנגלית היא בגדר פרסום וולנטרי של תרגומי דיווחים לשפה האנגלית. חברות יכולות לתרגם את דיווחיהן, כולם או מקצתם, לשפה האנגלית ולפרסמם באמצעות מערכות המגנא והמאי"ה, לצד דיווחיהן בשפה העברית. לצד פרסום בשפה האנגלית כאמור, חשוב להדגיש, בשפה האנגלית, כי מדובר בתרגום נוחות בלבד וכי הנוסח המחייב הנו הדיווח שהוגש בעברית. כמו-כן, חברות הבוחרות לפרסם תרגומי נוחות רק לחלק מדיווחיהן, מתבקשות לפרסם את "מדיניות התרגום" שלהן, אשר תכלול אילו סוגי דיווחים בכוונתן לתרגם לאנגלית.

חברות המפרסמות דיווחים באנגלית, נדרשות לפעול על פי מדיניות עקבית בכל הנוגע לסוג הדיווחים שיתורגמו לאנגלית, לשקף מדיניות זו בפתח התרגום, ולהודיע מראש בשפה האנגלית, לפחות 30 ימים מראש, מקום בו בכוונתן להפסיק לתרגם דיווחיהן או לשנות את מדיניות תרגום הדיווחים.

לנוסח המלא של הפרסום האחרון של הרשות בנושא >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה ברגולציה של ניירות ערך ובליווי חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +