הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חבות תושבי חוץ בתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים לישראל – הוסרה מחקיקת תקציב 2024-2023

מרכז מדיה

חבות תושבי חוץ בתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים לישראל – הוסרה מחקיקת תקציב 2024-2023

19 אפריל 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות מיום 26.2.2023, נרצה להביא לידיעתכם כי בהתאם להחלטת ועדת הכנסת מיום 30.3.2023, תיקון החקיקה בנושא חבות תושבי חוץ בתשלום מס ערך מוסף בגין יבוא שירותים דיגיטליים לא יחוקק במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו–2024) התשפ"ג-2023, ובהתאם לא יהיה בשלב זה חלק ממסגרת התקציב לשנים 2024-2023.

נעדכן ככל שתהיה התפתחות אחרת הנוגעת לקידום החקיקה בעניין זה.

בברכה

מחלקת מיסים

חפשו לפי +