מרכז מדיה

התמודדות ומניעת אירועי סייבר בארגון – כי זאת לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי

17 דצמבר 2020

אירועי סייבר חמורים, ובהם אירועי כופרה שפורסמו לאחרונה ממחישים ומדגישים את הצורך במתן מענה נכון לאיומי הסייבר של כל חברה. היערכות נכונה מחייבת שילוב של גורמים רבים בחברה ומחוצה לה; היא כוללת היערכות מקדימה בדמות נהלים, אמצעים, בעלי מקצוע ותרגולות; היא מחייבת מעורבות של ההנהלה והדירקטוריון; והיא דורשת מתן מענה איכותי, מהיר ומורכב בעת אירוע בזמן אמת.

אירועי הסייבר מעלים שאלות עסקיות, מסחריות, אתיות ומשפטיות רבות. הן מעמידות את החברה בפני דילמות ביניהן יש לנווט בזהירות, תוך היכרות עם המסגרות הרגולטוריות העדכניות. כך, בכל הנוגע לאירועי כופרה, נדרש טיפול זהיר במתח שבין החשש המסחרי והמשפטי של סיכון לדליפת מידע רגיש של החברה ולקוחותיה, ובין הנחיות רגולטוריות עדכניות המזהירות מפני תשלום כופרה בנסיבות העשויות להוות עבירה חמורה בפני עצמה.

על כך יש להוסיף את הדרישות המשפטיות והטכנולוגיות המפורטות החלות על הגנת מידע ומאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, ורגולציות מיוחדות לתחום הסייבר החלות במגזרים מפוקחים, דוגמת המגזר הבנקאי ושוק ההון. רגולציות אלה כוללות דרישות הנוגעות להיערכות מקדימה, לניהול והערכת סיכונים, לנהלים שיש להטמיע, לתהליכי בדיקת נאותות לספקים ושותפים עסקיים, לבדיקות ופיקוח באמצעים מודיעיניים של איומים עדכניים, למגבלות ודרישות הנוגעות לתיעוד, דיווח ועדכון בעת אירוע סייבר ועוד.

צוות הטכנולוגיה והרגולציה בהרצוג פוקס ונאמן יחד עם מומחי הסייבר של חברת הייעוץ הרצוג אסטרטגיות, מזמינים אתכם לוובינר ייחודי בו נדון בלקחים מאירועי סייבר אמיתיים ובהבנת האתגרים ומשמעויותיהם על הארגון והסביבה שלכם.

 

הוובינר מבוסס על המענה המשולב שפיתח משרדנו יחד עם חברת הייעוץ להנהלות הרצוג אסטרטגיות.

ייחודיותו של מענה זה בכך שהוא מקיף מקצה לקצה ומשלב, לצד הטיפול המשפטי בסוגיות ובדרישות האמורות, גם מיפוי וניתוח סיכונים עסקיים וייעוץ טכנולוגי עם התמחות בסייבר המלווה הנהלות וארגונים ברחבי העולם. המענה הייחודי הזה מאפשר לנו לסייע ללקוחותינו בטיפול באירועי פריצה ודלף מידע, החל משלב ההיערכות המקדימה לאירועים מעין אלה, דרך הובלת הליווי והמענה הטכנולוגי והמשפטי בקרות אירוע. אנו גם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם חברות חקירה פורנזית וחברות מודיעין ומומחים בניהול משא ומתן עם התוקף למתן מענה אחוד כולל לניהול האירוע.

בנוסף, אנו מלווים ארגונים בתחקור האירוע והטמעת אמצעי הגנה עתידיים; בהכנת תכניות הדרכה וריענון רגולטורי לדירקטורים ולעובדי החברה; בייעוץ והטמעת הכללים החלים על שמירת שירותים ותשתיות קריטיים מפני סיכוני סייבר לפי החוק וההנחיות הרלוונטיות; בייעוץ בנוגע להתאמת הארגון להרחבת הכיסוי הביטוחי של הארגון ושל הדירקטורים לסיכוני סייבר בהתאם לפוליסות מקובלות בתחום; ובטיפול בכל הנדרש תחת מגוון הדינים החלים על פעילות לקוחותינו, בהתאם לסוג הפעילות ומקומה ברחבי העולם והמרחב הדיגיטלי.

להרשמה >> לחצו כאן

לצפייה בוובינר המלא >> לחצו כאן

חפשו לפי +