מרכז מדיה

הקלת המגבלות במקומות העבודה

31 מאי 2021

לקוחות וידידים יקרים,
 
נוכח הירידה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה, יפקע הלילה בחצות תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020, מכוחן הוטלו במהלך השנה האחרונה מגבלות שונות ונקבעו כללים שזכו לכינוי "התו הסגול" ו"התו הירוק".

במקביל, הוחלט על קיצור תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020, שהגדירו את המגבלות השונות שחלו במהלך השנה החולפת במקומות העבודה. גם תוקפן של תקנות אלה יפקע הלילה בחצות.

כתוצאה מכך, החל ממחר, 1.6.2021, עם פקיעת תוקפן של תקנות הגבלת פעילות ותקנות הגבלת הפעילות במקומות העבודה, יוסרו המגבלות השונות שחלו במקומות העבודה, לרבות מגבלת ההתקהלות; חובת מינוי ממונה קורונה; שמירה על מרחק של שני מטרים ככל האפשר בין אדם לאדם; המגבלות על שימוש בחדרי אוכל ובחדרי כושר; המגבלות על קיום כנסים מקצועיים; ועוד.

המגבלה הרלוונטית למקומות העבודה שתיוותר בתוקף, בשלב זה, היא חובת עטיית מסכה, שמעוגנת בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020. להזכירכם, בהתאם לצו, קיימת חובה לעטות מסכה בחללים סגורים (אלא אם כן מדובר בחדר נפרד; בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה שני מטר; בתא עבודה בחלל פתוח בו מותקנת מחיצה בגובה 1.20 מטר כאשר האדם שאינו עוטה מסכה יושב; או כאשר מדובר בשני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד, כל עוד נשמר ביניהם מרחק של שני מטר). על המעסיק מוטלת בהתאם לצו האחריות לכך שהעובדים יקיימו את החובה לעטות מסכה.

הסרת המגבלות ביחס לפעילות מקומות העבודה משליכה על שאלת האפשרות להגביל את הגעתם של עובדים שלא התחסנו נגד נגיף הקורונה למקומות העבודה. פסיקת בתי הדין לעבודה שעסקה בסוגיה זאת נסמכה, בין היתר, על המגבלות שחלו מכוח התקנות, על חובות המעסיק שנגזרו מתקנות אלה, ועל רמת התחלואה. בשים לב לכך שהתקנות אינן בתוקף עוד, נקודת האיזון בהקשר זה משתנה. מעסיקים המבקשים לבחון אפשרות להוסיף ולהגביל הגעתם של עובדים שלא התחסנו למקום העבודה מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני ביחס לשאלה האם ניתן למצוא בנסיבות העניין הצדקה להמשך הטלת מגבלות בהקשר זה

נוסיף לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות השונות.

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן.

אורלי ג'רבי | שותפה
ראש מחלקת דיני עבודה

gerbio@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +