מרכז מדיה

הקלה במס רכישה לעולים חדשים

12 מאי 2024

לקוחות, חברים ועמיתים יקרים,

 

לפני מספר ימים פורסמה הצעה לתיקון תקנות מס רכישה בקשר לעולים חדשים.

ההצעה אמורה לשנות את החבות במס רכישה בקשר לרכישת דירת מגורים לעולה חדש.

עד עתה, עולה חדש אשר רכש דירת מגורים לשימושו היה זכאי להקלה חד פעמית במס רכישה כך ששילם מס רכישה לפי המדרגות הבאות: עד לסכום של 1,988,090 שולם מס רכישה של 0.5% , ואילו מעל סכום זה שולם מס רכישה של 5% על יתרת סכום הרכישה של הדירה.

הדין הקיים העניק הטבות משמעותיות במיוחד לדירות יקרות, ואילו באשר לדירות במחיר רכישה נמוך יחסית, ההקלה לא הייתה משמעותית ולעיתים אף כלל לא היתה קיימת עבור רכישת דירת מגורים ראשונה בישראל.

כעת מוצע לתקן את כללי מס הרכישה לעולים חדשים כך שההקלה שתינתן לעולים חדשים אשר רוכשים דירה במחיר נמוך יחסית תהיה גדולה יותר, ואילו לא תינתן כלל הקלה עבור רכישת דירות יקרות. על פי ההצעה:

1. עבור דירות שמחירן עד 2.5 מיליון ₪, יחולו מדרגות מס רכישה חדשות כך שלא ישולם מס רכישה על החלק שעד תקרה של 1,978,475 ₪, ועל יתרת סכום הרכישה ישולם מס רכישה בשיעור של מחצית האחוז.

2. עבור דירות שמחירן בין 2.5 מיליון ₪ ו- 4 מיליון ₪ יחול מס רכישה בשיעור של 0.5% על מלוא מחיר הדירה.

3. לא תינתן הקלה לעולה חדש אשר ירכוש דירת מגורים בסכום של מעל 4 מיליון ₪.

הדין לא ישונה בקשר לרכישת עסק לעולה חדש.

תבוטל ההקלה לעולים בגין רכישת קרקע לצורך בניית דירה או עסק.

על פי ההצעה, התיקון לא יחול על רכישת מקרקעין שנעשתה קודם לכניסה לתוקף של התיקון ("מועד התחולה"). כמו-כן, עולים שעלו לישראל קודם למועד התחולה יוכלו לבחור כי יחול עליהם הדין הישן גם אם רכישת המקרקעין נעשתה לאחר מועד התחולה.

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה וסיוע, לרבות בנוגע לסוגיית הזכאות לשיפוי וקבלתו בפועל.

מחלקת מיסים

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +